a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Styczeń 2018

W niedzielę, 14 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu po raz 26 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał odbywał się pod hasłem „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Finał otworzył Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński,

W piątek, 12 stycznia 2018 roku w Karczmie „Łabędź”, w Nowej Wsi odbyło się Spotkanie Noworoczne Gminy Iława. Licznie przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli z różnych środowisk samorządowców,

Już po raz trzeci w Gałdowie odbył się konkurs na najpiękniejszy wypiek dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział aż dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Iława. Wspaniałe torty do świetlicy

Informacja o Turnieju Halowej Piłki Nożnej 2018 Puchar Wójta 03-02-18

W dniu dzisiejszym (08.01) Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał umowę ze Stanisławem Koskiem, właścicielem Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Sp. z o.o. z Ostródy. Umowa dotyczy przebudowy z rozbudową świetlicy wiejskiej w Mątykach. W jej ramach świetlica zostanie

W czwartek, 4 stycznia Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał dwie umowy. Pierwsza dotyczyła bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2018: Część I – „Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych, tłuczniowych i utwardzonych oraz

                Prawie 220 tysięcy dofinansowania otrzymała Gmina Iława na realizację projektu dotyczącego dostosowania budynku gminnego w Ławicach (dawna szkoła) do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowej. Stosowaną umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisał  28

Zmiana Studium Gmina Iława - kierunki (rysunek) Zmiana Studium Gmina Iława - kierunki