a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Marzec 2018

W dniu dzisiejszym (19 marca) Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał dwie umowy. Pierwsza dotyczy budowy chodników i placów utwardzanych. Wykonawcą inwestycji została, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma „Roboty Ogólnobudowlane Henryk Michalewski”. W jej ramach

WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst : Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na

  Gmina Iława, w kwietniu bieżącego roku, przystępuje do ogólnopolskiej akcji społecznej pn. „Koperta Życia”. Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny, skorzystać z niej może  każdy mieszkaniec gminy w wieku senioralnym (od 60 lat) oraz

               Zarząd Gminnego  Zrzeszenia  LZS w Iławie uprzejmie  informuje, że  w Sali Sportowej            Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wikielcu   (poprzednio SSP  Wikielec) rozegrany Zostanie Halowy Turniej Półfinałowy Piłki Nożnej  Mistrzostw Województwa WMZ LZS   Turniej rozegrany zostanie w

informacja Regulamin przyznawania dotacji WNIOSEK o przyznanie dotacji    

W Polsce jest ponad 40 tysięcy sołtysów, a na Warmii i Mazurach - 2,5 tysiąca. 9 marca w Ostródzie podczas Samorządowego Dnia Sołtysa stu wyróżniających się przedstawicieli lokalnych społeczności, na 100. rocznicę odzyskania niepodległości, odebrało

W czwartek, 8 marca w Urzędzie Gminy Wójt Krzysztof Harmaciński spotkał się z przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich. Na początku spotkania wójt powitał przybyłe panie i podziękował im za owocną współpracę z Gminą Iława i za

W dniu 7 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie odbył się finał eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju, organizowanym przez Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP