a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Strona głównaDla mieszkańcaOrganizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Zarchiwizuj

WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (jednolity tekst : Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn.

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. - projekt do konsultacji Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne

Wyniki  otwartych   konkursów  ofert                      Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U.

WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((jednolity tekst : Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn.

Protokół z wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku Zarządzenie nr wybór ofert 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Iława w sprawie przyjmowania wniosków do projektu budżetu gminy Iława na 2019 rok Ogłoszenie-1