a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Samorząd

Zarchiwizuj

Projekt systemowy GOPS Iława Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje projekt „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” „ Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII

Jednostki podległe SZKOŁY SAMORZĄDOWE Samorządowa Szkoła Podstawowa we Franciszkowie Franciszkowo 18 14-200 Iława tel. 89 640 90 29 e-mail: spfran@wp.pl http://sspfran.republika.pl/ Dyrektor: Alicja Maciołek   Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gałdowie im. Majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala Gałdowo 24 14-200 Iława tel./faks 89 640

Rada Gminy Iława 2014-2018 Radni Rady Gminy Iława Kadencja 2014-2018 1.    Fota Zofia 2.    Jajkowski Mariusz 3.    Konecki Aleksander 4.    Kopera Dariusz 5.    Kowalska Bogumiła 6.    Kozicki Andrzej 7.    Kurek Izabela 8.    Łęgowski Zenon 9.    Ostrowska Barbara 10.  Piotrkowski Roman 11.  Szramka Marek 12.  Urzędowski

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński Zastępca Wójta Gminy Iława Bogusław Wylot            Skarbnik Gminy Iława Anna Styczyńska