a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

                                                                                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa slipu z drogą dojazdową w miejscowości Siemiany” mająca na celu udostępnienie turystom jak i mieszkańcom wsi Siemiany infrastruktury turystycznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem w zakresie: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: jeden nowy obiekt infrastruktury turystycznej.

Wykonawcę ww zadania Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Paderewskiego 5, 14-100 Ostróda wyłoniono w przetargu nieograniczonym. Umowę na wykonanie przedmiotowego zadania podpisano w dniu 13 lipca 2017 r. za kwotę 158 729,41 zł brutto. Termin zakończenia – 30 września 2017 r.

Do końca zbliża się realizacja przedmiotowej inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 300/3 i 343 polegająca na budowie slipu, składającego się z jednego prostego odcinka zbudowanego z pochylni żelbetowej i płyty poziomej żelbetowej o długości 11,70 m i szerokości 500 cm wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do slipu. Będzie on służył do wodowania i wyciągania na ląd jednostek pływających na podwoziu jezdnym (przemieszczających się prostoliniowo na kołach). Dojazd samochodowy do slipu zaprojektowano od drogi powiatowej do projektowanej pochylni urządzenia umożliwiającej slipowanie (opuszczenie na wodę i wyciąganie jednostek pływających). Przed slipem zaprojektowano poprzeczny odcinek drogi umożliwiających manewr zawrócenia. Jako dojazd zaprojektowano drogę o powierzchni 425 m² i szerokości jezdni 3,5 m z nawierzchnią ażurową.

Realizacja operacji wraz z istniejącym kompleksem turystycznym pozwoli na utworzenie nad jeziorem Jeziorak nowej infrastruktury hydrotechnicznej, która będzie ogólnodostępna zarówno dla turystów jak i mieszkańców wsi i gminy Iława.

 

Udostępnij:
Tagi
Brak komentarzy

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.