Data publikacji: 2024-05-24, 16:13

Ilość wyświetleń: 80

II Sesja Rady Gminy Iława


Odsłuchaj

Powrót
Sesja Rady Gminy

W trakcie dzisiejszej (24.05.2024 r.) sesji Rady Gminy Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, w związku ze zbliżającym się Dniem Samorządu Terytorialnego, wręczył czterem mieszkańcom Gminy wyjątkowe wyróżnienie, jakim jest Laur Gminy Iława. W swoim przemówieniu Wójt Harmaciński wspominał pierwsze wybory Samorządowe, które odbyły się 4 czerwca 1989 r., a także podkreślił zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 34 lat. Przedstawił również sylwetki wyróżnionych:

Pan Andrzej Siemianowski, który pełni funkcję sołtysa sołectwa Stradomno od ponad 17 lat działając na rzecz społeczności lokalnej. Działa również społecznie, wspiera lokalną aktywność, przyczynia się do tworzenia tożsamości środowiskowej mieszkańców, współdziała z organizacjami społecznymi, samorządem terytorialnym i innymi instytucjami, inicjuje i organizuje działalność kulturową, sportową i rekreacyjną wśród mieszkańców.  Jest także wieloletnim członkiem OSP w Stradomnie.

Pani Violetta Sowińska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Gromotach, która od 1 września 1988 r. do 31 sierpnia 2003 r. pracowała jako nauczycielka i kierowała Samorządową Szkołą Podstawową w Ławicach pełniąc funkcję dyrektora, następnie od 1 września 2003 roku objęła stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Gromotach i piastuje je do dnia dzisiejszego. Pani dyrektor w rzetelny i odpowiedzialny sposób wykonuje obowiązki związane z powierzonym jej stanowiskiem. Zapewnia uczniom niezbędne warunki do ich rozwoju, dba o pozytywny wizerunek szkoły oraz podejmuje wszelkie działania mające na celu poprawę i rozwój infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań w obszarze edukacji, sportu i kultury. Wielokrotnie nagradzana za działalność dydaktyczno-wychowawczą  i działania na rzecz oświaty i kultury.

Pani Urszula Solis – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienicach, która  od 1 września 1985 r. do 31 sierpnia 2011 r. pracowała jako nauczyciel przyrody i matematyki w Szkole Podstawowej w Rudzienicach, a następnie od 1 września 2011 roku objęła stanowisko dyrektora i piastuje je do dnia dzisiejszego. Pani Dyrektor jest osobą godną naśladowania pozyskała bardzo dużo środków Unijnych na rzecz rozwoju szkoły i jej podopiecznych. Pani dyrektor sumiennie i wzorowo kształtuje umiejętności uczniów określone w podstawie programowej, dba o pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym podejmując wszelkie działania mające na celu poprawę i rozwój infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań w obszarze edukacji, sportu i kultury. Szczególną uwagę poświęca indywidualizacji nauczania oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów. Przyczynia się do wzmacniania patriotyzmu lokalnego i rozwijania umiejętności społecznych.

Pan Krzysztof Sadowski to uznany działacz na rzecz społeczności lokalnej, właściciel prężnie działającej firmy na terenie Gminy Iława AUTO – SERVIS SADEK. Zaangażowany w inicjatywy społeczne, wspiera lokalną aktywność mieszkańców, współdziała z organizacjami społecznymi, samorządem terytorialnym oraz innymi instytucjami. Inicjuje i organizuje działalność rekreacyjną, kulturalną, a przede wszystkim sportową, bardzo często udziela się również charytatywnie. Pan Krzysztof Sadowski jest wieloletnim działaczem sportowym, członkiem Zarządu Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych zaangażowany w działalność klubu GKS Wikielec.

W kolejnych punktach obrad przedstawiono m.in. sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2023, ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2023, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Iława na lata 2016-2030 za rok 2023, raport o stanie Gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iława za rok 2023.

W trakcie sesji jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy Iława Krzysztofowi Harmacińskiemu absolutorium za rok 2023 oraz wotum zaufania.

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur