Data publikacji: 2024-05-27, 9:34

Ilość wyświetleń: 121

Podpisanie umów IV tury konkursów dla organizacji pozarządowych


Odsłuchaj

Powrót
Podpisanie umów

W dniu 24 maja 2024 r. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz ze Skarbniczką Gminy Marleną Baranowicz-Rak podpisali umowy wynikające z rozstrzygnięcia IV tury konkursów dla organizacji pozarządowych. Umowy podpisały:

  1. Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej
  2. Projekt Kozianka
  3. ZHP chorągiew Warmińsko-Mazurska Olsztyn Hufiec Iława
  4. Polskie Dzieci Wojny Oddział Terenowy w Iławie
  5. OSP Franciszkowo, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa
  6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ząbrowa
  7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska
  8. Polski Zwiazek Niewidomych Koło w Iławie
  9. Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława

W dniu 12 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Iława ogłosił 12 konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Na 1 konkurs nie wpłynęła  żadna oferta.
Zgodnie z ustawą o pożytku i o wolontariacie konkursy przez 21 dni były umieszczone do publicznej wiadomości  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iławie , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Iława.
W dniu 6 maja 2024 r. Komisja powołana przez Wójta dokonała weryfikacji ofert złożonych przez stowarzyszenia i przedstawiła Wójtowi celem wyboru ofert.

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur