a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2016Listopad (Page 2)

Listopad 2016

informacja o azbeście w 2018 r wzór wniosku 2018 - azbest      

Gospodarowanie odpadami komunalnymi   zmiana siedziby i numerów telefonów Związku http://www.czystesrodowisko.eu/page/69/2018-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-zabudowa-jednorodzinna-i-nieruchomosci-niezamieszkale- https://www.czystesrodowisko.eu/page/78/2019-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-domki-letniskowe  https://www.czystesrodowisko.eu/page/77/2019-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-zabudowa-wielorodzinna  Nowe stawki opłat za odpady od 1 stycznia 2019 roku Stawki opłat – domki letniskowe Nowa deklaracja – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe Nowa deklaracja – nieruchomości wielolokalowe www.czystesrodowisko.eu

Orlik w Wikielcu   W piątek 19 października 2012 roku Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński dokonał uroczystego otwarcia kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje boisko–Orlik 2012” w Wikielcu. Kompleks poświęcił ks. Mirosław Pyzio z parafii w Karasiu. Wśród zaproszonych gości

Gminne Zrzeszenie LZS w Iławie Działalnością sportową na terenie gminy Iława kieruje Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Iławie. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a także  jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego KRS. Stowarzyszenie działa zgodnie z