a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2016Listopad (Page 3)

Listopad 2016

Referaty w Urzędzie Gminy w Iławie Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Zastępca Wójta – Andrzej Brach, tel. 89 649 08 00 Referat Techniczno – Inwestycyjny i Zamówień Publicznych Kierownik – Andrzej Kozań, tel .89 649 08 11 Referat Budżetu, Finansów i

Urząd Gminy w Iławie – dane ul. Gen. Wł. Andersa 2A 14-200 Iława tel. 89 649 08 00 tel. 89 649 24 18 faks 89 649 48 82 e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl www.gmina-ilawa.pl NIP:744-10-01-386 REGON: 000532760

Projekt systemowy GOPS Iława Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje projekt „Aktywna integracja szansą na lepsze jutro” „ Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie

Jednostki podległe SZKOŁY SAMORZĄDOWE Szkoła Podstawowa we Franciszkowie Franciszkowo 18 14-200 Iława tel. 89 640 90 29 e-mail: spfran@wp.pl http://sspfran.republika.pl/ Dyrektor: Alicja Maciołek   Szkoła Podstawowa w Gałdowie im. Majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala Gałdowo 24 14-200 Iława tel./faks 89 640 33 59 www.sspgaldowo.pl e-mail: sekretariat@sspgaldowo.pl Dyrektor: Anna Lewandowska   Szkoła Podstawowa w Gromotach Gromoty 20 14-204

Rada Gminy Kadencja 2018 – 2023 Radni Rady Gminy Iława Piotrkowski Roman Edmund – Przewodniczący Rady Konecki Aleksander Eugeniusz – Wiceprzewodniczący Rady Ostrowska Barbara – Wiceprzewodniczący Rady Fota Zofia Grzechnik  Beata  Katarzyna Jajkowski  Mariusz  Dariusz Kaczmarczyk  Zdzisław

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński   Zastępca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach Sekretarz Gminy Iława Krzysztof Bądkowski            Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak