a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2016Listopad (Page 6)

Listopad 2016

W sołectwie Wikielec oddano do użytku Ochotniczej Straży Pożarnej garaż na wóz bojowy oraz nowoczesną remizę.  Całkowity koszt budowy remizy z garażem wyniósł 262 tys. zł., w tym dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 83 tys. zł i 13 tys. z Oddziału Wojewódzkiego Związku

Małe place zabaw W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” Gmina Iława pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej na budowę małych placów zabaw przy Samorządowych Szkołach  Podstawowych: w Gałdowie i Franciszkowie. – Umożliwiają one młodszym dzieciom podejmowanie tak

Oferta inwestycyjna skierowana jest do wszystkich potencjalnych inwestorów, którzy będą chcieli zainwestować swój kapitał na terenie Gminy Iława. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły przedsiębiorców i każdy projekt będziemy traktować indywidualnie. Oferta inwestycyjna Gminy Iława dostępna jest

Teren inwestycyjny położony przy drodze krajowej nr 16, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi, przemysł, składy. Szczegóły oferty TUTAJ  i TUTAJ

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Iława z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Wikielcu. Na podstawie art. 36a ust.2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r.,

W czwartek, 10 listopada 2016 r. został otwarty nowy most w Dziarnach. Całkowita wartość projektu wyniosła 913.090 zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 456.544 zł, a z budżetu Gminy Iława 416.535 zł. Wykonawcą

Ścieżka znajduje się w leśnictwie Kamionka i biegnie lasami gospodarczymi kompleksu Lasów Iławskich oraz nad jez. Silm. Na rozjeździe dróg w kierunku na Grudziądz i Susz należy skręcić w leśną asfaltową drogę, gdzie znajduje się

Ścieżka znajduje się niedaleko miejscowości Jeziorno i początek swój ma na parkingu przy drodze Iława-Jerzwałd. Jej trasa ma ok. 3 km długości. Na trasie ustawiono 14 tablic informacyjnych dotyczących prac związanych z gospodarką leśną. Ścieżka

Szlak żółty IŁAWA – SZAŁKOWO – TYNWAŁD – FREDNOWY – WIEWIÓRKA – SAMBOROWO (28,3 km; czas na przejście ok. 6 h) IŁAWA – JEZ. ŁĘCKIE – JEZ. CZERWONE – KATARZYNKI – OSTRÓW – JEZ. RADOMNO

Szlak czarny: IŁAWA – KAMIONKA – ZĄBROWO – SZYMBARK – STARZYKOWO – PIOTRKOWO – SZWALEWO – SIEMIANY (23 km) Szlak czerwony (wokół Jezioraka): IŁAWA – GARDZIEŃ – SIEMIANY – JERZWAŁD – DOBRZYKI – ZALEWO – RĄBITY –