a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2016Listopad (Page 7)

Listopad 2016

IŁAWA – SIEMIANY – JERZWAŁD – ZALEWO (39 km) IŁAWA – JAŻDŻÓWKI – CHMIELÓWKA – MIŁOMŁYN (32,2 km) – MAŁDYTY – JEZ. DRUŻNO – ELBLĄG (63,3 km) –ZALEW WIŚLANY – GDAŃSK – MORZE BAŁTYCKIE

Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Iława TUTAJ

1) Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego – uchwalony na podstawie Rozporządzenia nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 71, poz. 1357). 2) Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny

Na terenie gminy znajdują się 6 obszarów Natura 2000: Lasy Iławskie, Jezioro Karaś, Dolina Drwęcy, Aleje Pojezierza Iławskiego, Ostoja Iławska i Ostoja Radomno. 1) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Lasy Iławskie” PLB 280005 Opis obszaru: duży kompleks leśny (60%

Rezerwat „Rzeki Drwęcy” ustanowiony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w dniu 27 lipca 1961 r. (M.P. z 1961 r., Nr 71, poz. 302). Jest to rezerwat ichtiologiczny utworzony w szczególności dla ochrony środowiska

Rezerwat „Jezioro Karaś” utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 kwietnia 1958 r. (M.P. z 1958 r. Nr 42, poz. 243 z późn. zm.). W skład rezerwatu wchodzi jez. Karaś, bagna

Rezerwat „Jasne” został utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 1 lipca 1988 r. (M. P. z 1988 r., Nr 21, poz. 193) w celu ochrony unikalnego i mało odpornego układu przyrodniczego.

Okolice Gminy Iławy stanowią cenny fragment Zielonych Płuc Polski. Występujące tu licznie unikatowe gatunki roślin i zwierząt, a także ciekawe ukształtowanie terenu czynią z tego miejsca jeden z najpiękniejszych zakątków Polski. Na najcenniejszym pod względem przyrodniczym

Zamek został wzniesiony przez kapitułę pomezańską w latach siedemdziesiątych XIV w. i był drugim co do świetności zamkiem po malborskim. Po sekularyzacji zakonu krzyżackiego stał się własnością rodu von Polentzów, którzy przebudowali go na rezydencję