a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2016 (Page 21)

Luty 2016

Gmina Iława sprzedaje nieruchomości!!!  W skład ofert przetargowych wchodzą działki               z prawem do zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, zagrodowej. Postępowania mają charakter przetargów ustnych nieograniczonych. Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem działek na terenie Warmii. Wójt

WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst:: Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) informuję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok

    Wyniki  otwartego   konkursu  ofert                    Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z  2014 r. Nr 1118  z późn.

  WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst:: Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok

  W dniu 20 lutego 2016 roku o godzinie 9.00, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wikielcu odbędzie się Turniej Piłkarski Halowej Piłki Nożnej Seniorów Drużyn Zrzeszonych i Niezrzeszonych z terenu Gminy Iława. Zgłoszenia przyjmuje Zdzisław Patoła

WÓJT GMINY IŁAWA działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia            8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z

W piątek 15 stycznia 2016 roku w Karczmie „Łabędź”, w Nowej Wsi odbyło się Spotkanie Noworoczne. Jak co roku Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podsumował osiągnięcia z poprzedniego roku z dziedziny kultury, sportu i inwestycji.

W niedzielę, 10 stycznia w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wikielcu po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 24 finału, który odbył się pod hasłem „Mierzymy Wysoko”, zbierano fundusze na

WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (jednolity tekst : Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na