a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2018sierpień

sierpień 2018

Kolejne rodziny z  terenu gminy Iława skorzystały z gminnego programu „Wyprawka dla Malucha”. Wyprawki zostały wręczone w czwartek, 30 sierpnia przez pomysłodawcę programu Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego.  Wyprawki zostały przyznane rodzinom: Małgorzacie i Przemysława

„Poznaj swojego sąsiada” – pod takim hasłem odbył się tegoroczny Piknik Integracyjny, który odbył się w minioną sobotę w Woli Kamieńskiej. Atrakcyjny program pikniku przyciągnął na plac przy świetlicy liczną grupę mieszkańców sołectwa Wola Kamieńska

                W sobotę, 18 sierpnia br. odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku klubowego Czarnych Rudzienice. Przybyłych na uroczystość gości przywitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Udział w niej wzięli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Roman Piotrkowski,

WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((jednolity tekst : Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na

We wtorek, 7 sierpnia odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanej ulicy Lipowej w Rudzienicach. Licznie przybyłych gości i mieszkańców Rudzienic powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w

Informujemy, że 10 sierpnia odbędzie się uroczystość poświęcenia stacji drogi krzyżowej poświęconej pamiątce pobytu papieża Św. Jana Pawła II nad Jeziorakiem na Gizerku. Uroczystego poświęcenia dokona Prymas Polski Ks. ABP. Wojciech Polak. Uroczyste poświęcenie poszczególnych stacji