a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2018 (Page 16)

Maj 2018

„Rodzina, Dom, Ojczyzna” - pod tym hasłem odbyły się tegoroczne obchody „Dni Rodziny” w Gałdowie. Na terenie boiska szkolnego licznie pojawili się mieszkańcy Gałdowa oraz przybyli goście. Obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą. Później uroczystość była

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że od 14 maja pracownicy socjalni Ośrodka  rozpoczną wydawanie pakietu pn. „KOPERTA ŻYCIA” zawierającego plastikową kopertę, formularz informacyjny, magnez z napisem „Tu znajduje się Koperta Życia”. Jak już

                W dniu wczorajszym (9.05) szkoły w Rudzienicach i Ząbrowie odwiedzili zawodnicy AZS-u Olsztyn: Adrian Bukowski i Miłosz Zniszczoł wraz z trenerem Roberto Santilli i prezesem Tomaszem Jankowskim. Zawodnicy wraz z trenerem przeprowadzili w powyższych

8 maja, jak co roku miały miejsce uroczyste obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa upamiętniające zakończenie II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez ks. kanonika Jerzego Żochowskiego w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

    WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst : Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

W sobotę, 5 maja w Wikielcu odbyły się Miejsko-Gminne obchody Dnia Strażaka. Obchody były połączone z jubileuszem 65-lecia jednostki OSP w Wikielcu. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, a następnie, w części oficjalnej obchodów, zasłużonym druhom

                     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stanowie – etap II ” mająca na