a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2018 (Page 3)

Grudzień 2018

                Również we wtorek, 4 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Integracji Społecznej. Siedziba Klubu Integracji Społecznej mieści się w dawnej szkole w Ławicach. KIS zrzesza osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby bezrobotne, w tym

We wtorek, 4 grudnia odbyła się uroczystość otwarcia budynku z mieszkaniami socjalnymi w Mątykach. Z rąk Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego najbardziej potrzebujący pomocy mieszkańcy otrzymali klucze do nowych mieszkań. W ramach ochrony socjalnej będzie tu

                W dniu dzisiejszym (30.11) Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński spotkał się z Burmistrzem Miasta Iława Dawidem Kopaczewskim. Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy samorządami w nowej kadencji. Podczas spotkania poruszone zostały m.in. tematy gospodarcze, inwestycyjne, społeczne, ale

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. - projekt do konsultacji Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne

19 października br. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Kulturalno -Rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stradomnie”(O czym pisaliśmy TUTAJ).

Prosimy o przesyłanie na adres goklaseczno@gmail.com próbek umiejętności wokalnych wraz z krótką informacja o wykonawcy/zespole. . Akceptujemy pliki w formatach mp3, mp4, wave i aiff.

26 listopada 2018 roku  wręczone zostały „Wyprawki dla malucha”. Wyprawka jest pomocą rzeczową z tytułu urodzenia dziecka. W jej skład wchodzą m.in. pampersy, pieluszki, kocyk, ręcznik oraz zabawka edukacyjna. Pomysłodawcą „Wyprawki dla Malucha” był Wójt Gminy