a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2019

Listopad 2019

Już niedługo druhowie z OSP we Franciszkowie będą mogli korzystać z nowej remizy. Umowę na III etap jej budowy podpisał w dniu dzisiejszym (14.11) wójt Krzysztof Harmaciński. Wykonawcą inwestycji będzie Konsorcjum „Budowanie Domów”: „Lech-Bud” Leszek Woźnowski

W dniu 10 listopada 2019 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie odbył się koncert z okazji Święta Niepodległości Polski. Sala widowiskowa GOK-u była wypełniona po brzegi. Z zaproszonych gości przybyli: w-ce Starosta Powiatu Iławskiego Marek

W sobotę , 9 listopada mieszkaniec Smolnik, pan Kurt Gentzig ukończył 90 lat.  Z tej okazji życzenia jeszcze długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i w otoczeniu kochającej rodziny złożył mu Wójt Gminy Iława Krzysztof

WÓJTA GMINY IŁAWA  zaprasza mieszkańców oraz wszystkie zainteresowane osoby (przedsiębiorców, właścicieli działek) na spotkanie konsultacyjne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębach geodezyjnych: Kamień Mały, Kamień Duży, Szałkowo, Wola Kamieńska oraz Rudzienic (część). Miejsce

Już niedługo mieszkańcy Szymbarka oraz Gulbia będą korzystać z przebudowanych dróg. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości inwestycji. W ramach zadań zostanie przebudowana droga Gulb – Wólka

Informujemy, że w tym roku na terenie naszej gminy zostało zrealizowane zadania pn.: „Usuwanie azbestu w Gminie Iława w latach 2019 -2020”, które zostało dofinansowane w wysokości 63.977,49 zł na podstawie umowy dotacji nr 00156/19/07032/OZ-LZ/D z dnia 2

W Gminie Iława stypendia naukowe przyznawane są od 16 lat. Również w tym roku w dniach 22 i 23 października  we wszystkich szkołach gminnych odbyły się uroczyste apele, w czasie których najlepszym uczniom, w obecności

W piątek, 25 października br. zostało otwarte Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Stradomnie. Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki unijne w ramach PROW w wysokości prawie pół miliona złotych. Na uroczystości licznie pojawili się mieszkańcy sołectwa Stradomno

Serdecznie zapraszam, przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych  działających na terenie gminy Iława na spotkanie, które odbędzie się  w sali nr 219 Urzędu Gminy w Iławie w dniu                  7 listopada 2019 r.  (czwartek ) o  godzinie 10.00. W