a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2019Lipiec (Page 2)

Lipiec 2019

W ubiegłą sobotę, 13 lipca w Lasecznie odbyła się Laseczniada Country. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Atrakcyjna formuła tegorocznej Laseczniady przyciągnęła liczną grupę mieszkańców Laseczna i przybyłych gości. Otwarcia imprezy dokonał Wójt

  Wyniki  otwartych   konkursów  ofert                  Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz.  450  z późn.

                                                   WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst : Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

10 lipca Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał z właścicielem firmy Instalacje Budowlane Michałem Chmielewskim umowę dotyczącą budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Iława. W jej ramach zostanie zbudowane oświetlenie drogowe w ilości 85 lamp w

W sobotę 6 lipca br. odbyła się „Ząbrowiada”, zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Ząbrowo, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, Radę Sołecką Ząbrowa, OSP w Ząbrowie, Klub OSA Ząbrowo i KGW Ząbrowo. Nad imprezą

W dniu 29.06.2019 roku, na boiskach w Wikielcu odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego. Do turnieju przystąpiło 5 drużyn z Gminy Iława: GKS LZS Wikielec, LZS Czarni Rudzienice, LZS Osa