a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2019 (Page 23)

Styczeń 2019

WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (jednolity tekst : Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na

Uprzejmie informujemy, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wikielcu został utworzony sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w związku z czym zapraszamy darczyńców do przekazywania darów na licytacje.

W ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie zrealizuje projekt pn. "Historia mojej miejscowości w pamięci i w fotografii". Celem projektu jest aktywizacja