a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2019 (Page 8)

Sierpień 2019

18.08.2019 r. odbył się piknik rodzinny na podzamczu w Szymbarku, połączony z poprojektową wystawą fotograficzną pn. „Historia mojej miejscowości w pamięci i w fotografii” w ramach Programu „Równać Szanse 2018”. Celem projektu była aktywizacja społeczno-kulturalna

W minioną sobotę Parafialne Święto Plonów obchodziło sołectwo Wikielec. Obchody rozpoczęły się tradycyjną mszą polową. Następnie przybyłych gości powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Podczas dożynek 30-lecie posługi kapłańskiej obchodził Ks. Kan. Mirosław Pyzio. Z tej

Tego samego dnia co ścieżka rowerowa została oficjalnie zaprezentowana nowa plaża w Kwirach w sołectwie Wola Kamieńska. Inwestycję zrealizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel dofinansowanie w ramach PROW

                W piątek, 9 sierpnia w Kamieniu Małym miała miejsce uroczystość otwarcia ścieżki rowerowej łączącej Kamień Mały z Iławą. Jest to realizacja zadania wynikająca z porozumienia międzygminnego dwóch samorządów: gminy i miasta Iława. Gmina Iława

Wynik otwartego konkurs  ofert                  Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz.  450  z późn.

Dzisiaj, 30 lipca Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał z przedstawicielami klubów sportowych umowy na dotacje. W sumie przyznano 5 dotacji na kwotę 159.875 zł. Łącznie w roku bieżącym kluby otrzymały na swoją działalność 315.000

Tegoroczny XXII Festiwal Folklorystyczny pn. „Spotkania z folklorem” został poprzedzony konferencją (26 lipca) pn. „Poznajmy folklor naszych narodów” i warsztatami wokalno-tanecznymi pn. „Na ludową nutkę”, w których uczestniczyły zespoły z naszej gminy („Gosposie”, „Dzieci Ziemi

W upalną  niedzielę 28 lipca, mieszkańcy Szałkowa,  okolicznych wsi, Iławy, a także liczni turyści mieli  okazję oglądać, słuchać i podziwiać   zespoły folklorystyczne z województwa warmińsko-mazurskiego na odbywającym się już po raz 22 Festiwalu „Spotkania z

26 lipca br. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podpisał umowę dotyczącą przebudowy drogi gminnej Nowa Wieś-Kamień Duży. Wykonawcą inwestycji będzie właściciel firmy Kambruk Wojciech Laskowski. W ramach zadania przebudowana zostanie droga wraz z przepustem.  Powstanie również