a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2020Styczeń

Styczeń 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie serdecznie zaprasza wszystkie szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w IV edycji konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki

WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst :  Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Lasecznie i Gałdowie

19-go stycznia 2020, w pięknie udekorowanej sali w Ząbrowie rozpoczął się "Koncert Noworoczny" zorganizowany wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie i Szkołę Podstawową w Ząbrowie im. Twórców Literatury Dziecięcej. Koncert otworzyły panie dyrektor GOK Grażyna Piękos i dyrektor SP Ząbrowo Joanna Marciniak, które

17 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie odbył się VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek. Piękna tradycja związana ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem kultywowana jest w gminie Iławie od wielu lat. Imprezę zaszczycili swoją obecnością wójt

WÓJT GMINY IŁAWA działając na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 27 i art.

Bardzo wysoką frekwencję odnotowano podczas niedzielnego gminnego Finału WOŚP w Wikielcu. Była to już 28 edycja akcji, w której gmina Iława uczestniczy od samego początku. Do gościnnej hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu licznie przybyli mieszkańcy