a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2020Marzec

Marzec 2020

Treść komunikatu W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, prosimy o niegrupowanie się osób, aby zminimalizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych - rodziców,

W związku ze stanem epidemii i kolejnymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd wprowadza się zakaz korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk sportowych oraz stref relaksu na terenie gminy Iława. Proszę  mieszkańców o stosowanie się do powyższych

Szanowni Państwo, drodzy goście i turyści. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie prosimy o wsparcie dla wszystkich, którzy działają w branży turystycznej. Prosimy, nie odwołujcie Waszych urlopów!!! Termin wypoczynku można przełożyć. Pomóżmy przetrwać tym

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zaplanowany na dzień 17 kwietnia Jubileusz Józefa Kuleszy w Nowej Wsi się nie odbędzie. Uroczystość zostanie przesunięta na inny

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu czynnej w godz. 8.00 – 14.00 lub na konto Urzędu Gminy. Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące numery rachunków bankowych Gminy Iława:  

PIELGRZYMKA ODWOŁANA, w związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym związanym z koronawirusem, wprowadzonymi obostrzeniami i mając na uwadze zdrowie uczestników 16. Pielgrzymki Rowerowej wokół Jezioraka w hołdzie św. Janowi Pawłowi II przenosimy pielgrzymkę na bliżej nieokreślony termin.

7 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Wikielec. Podczas zebrania odczytano sprawozdanie z działalności statutowej  za  2019 r. oraz przedstawiano plany działalności na rok bieżący. Wśród gości byli Krzysztof Harmaciński - wójt gminy Iława i jednocześnie prezes