a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2020Sierpień

Sierpień 2020

Pismo do JST dot. aktualizacji wytycznych ws. COVID-19

W piątek, 28 sierpnia 2020 r. odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanej drogi gminnej Dół-Ławice. Przybyłych gości i mieszkańców sołectw Dół i Ławice powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim, którzy

17 sierpnia 2020 r. wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz ze skarbnikiem gminy Marleną Baranowicz-Rak podpisali z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem umowę dotyczącą przekazania pomocy finansowej na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej