a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Luty 2021

                                   Wyniki  otwartych   konkursów  ofert                  Na  podstawie art.15 ust.1 pkt. 2 j ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r. Nr 1057  z późn.

W tym wydaniu „Życia Powiatu Iławskiego” prezentujemy postać Zdzisława Patoły – dziennikarza, działacza sportowego, społecznika, wieloletniego Sekretarza Gminnego Zrzeszenia LZS, Zasłużonego dla Gminy Iławy. Jego życie można podzielić na dwa etapy. Urodził się w Sosnowcu,

Ogłoszenie o naborze Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie Wymagania w stosunku do kandydatów: Wymagania niezbędne: Kandydat powinien być osobą, która wg Ustawy o finansach publicznych spełnia następujące wymagania: 1)  posiada obywatelstwo polskie,

Prosimy zapoznać się z poniższym komunikatem. W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają obecnie mieszkańców Gminy Iława w miejscowościach        Nowa Wieś, Kamień Mały, Kamień Duży, Szałkowo,

Organizowany przez GOK Laseczno konkurs fotograficzny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość nadesłanych prac fotograficznych (141) z terenu powiatu iławskiego. W konkursie wzięło udział 54 uczestników. W dniu 11 lutego 2021 r. w Gminnym

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021 Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ogłasza

We wtorek, 9 lutego wójt Krzysztof Harmaciński podpisał trzy umowy dotyczące  przebudowy i regeneracji dróg gminnych. W 2021 roku gmina przeznaczy na ten cel prawie 377 tysięcy złotych. Dwie pierwsze umowy zostały podpisane z właścicielem

KOMUNIKAT W związku z ograniczeniem pracy Wydziału Komunikacji (zakażenia SARS-CoV-2 wykryte u pracowników tego Wydziału) okresowo tj. do 12 lutego br. zostaje zawieszona telefoniczna rejestracja klientów oraz zmienione godziny pracy Wydziału (w najbliższą środę tj. 10