a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2021Marzec (Page 2)

Marzec 2021

  Nowe chodniki powstaną w Starzykowie, Frednowach oraz Urwisku. W Mątykach zostanie zbudowany parking przy świetlicy wiejskiej. Umowę na wykonanie inwestycji podpisał w dniu dzisiejszym (16/03/21) wójt Krzysztof Harmaciński. Wykonawcą zadania będzie firma Roboty Budowlane Henryk

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Jest to okazja do złożenia gospodarzom wsi podziękowania za ich całoroczną, ciężką pracę na rzecz swoich "Małych Ojczyzn". Zwykle taka uroczystość była okazją do spotkania się sołtysów z całego województwa.

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński informuje, że od dnia 10 marca 2021 r. gmina Iława będzie przekazywać swoim mieszkańcom maseczki ochronne. Będzie je można odbierać u sołtysa w swoim sołectwie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.  Przekazywane

Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Iława. Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie sporządził ankietę potrzeb kulturalnych mieszkańców poszczególnych sołectw. Ankieta jest dostępna na stronie www.goklaseczno.pl Wystarczy odszukać w tabeli swoje sołectwo i kliknąć napis ankieta. Otworzy się formularz.

2 marca została podpisana umowa na realizację zadania publicznego gminy przez organizacje pożytku publicznego. Umowa została zawarta z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe Zrzeszenia Sportowe i dotyczy organizacji zawodów sportowych, turniejów, imprez rekreacyjno-sportowych, udziału sportowców z gminy Iława