a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2021kwiecień

kwiecień 2021

  Dzisiaj prezentujemy postać Bogumiły Kowalskiej z Tynwałdu. Pani Bogumiła jest kobietą sukcesu na wielu polach działalności: biznesu, działalności samorządowej, działalności społecznej i charytatywnej, kulturalnej, sportu i rekreacji, kultywowania tradycji narodowych i pojednania narodowego. Wspólnie z

28 kwietnia br. został rozstrzygnięty konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” . W tej edycji konkursu samorząd województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył kwotę 250 tys. złotych dla gmin biorących udział w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W przypadku napotkania porzuconego psa lub kota na terenie Gminy Iława prosimy o powiadomienie: - w dni powszednie od godz. 7.15 do godz. 15.15 - pracownika Urzędu Gminy w Iławie, tel. (89 649 08 20), - w

Informujemy, że w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwach w gminach Kisielice oraz Ostróda Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii określił obszary zagrożone wystąpieniem wysoce

Aż 5 dotacji na inwestycje drogowe trafi do gminy Iława. Właśnie został rozstrzygnięty rządowy program na drogi. Mieszkańcy gminy mają powód do dumy i radości. Wysokość pozyskanych dotacji to prawie 3 miliony złotych! Mimo trwającej pandemii

WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst : Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert