a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Maj 2021

W dniu dzisiejszym, tj. 28 maja br. Zastępca Wójta Andrzej Brach otrzymał z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, dwie promesy dotyczące przekazania środków na samochody ratowniczo-gaśnicze. Środki pozyskano dzięki staraniom wójta Harmacińskiego.  Pierwsza dotyczy ujęcia Ochotniczej

W piątek, 27 maja br. odbyła się XXIX sesja rady gminy Iława. Sesja, ze względu na obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, miała uroczysty charakter. Z tej okazji zostały wręczone przez Wójta Gminy Iławy Krzysztofa Harmacińskiego wyróżnienia. Laur

W tym miesiącu prezentujemy postać ks. prał. Adama Olszewskiego. Zasłużonego dla gminy Iława, znanego z zaangażowania w sprawy nie tylko swojej parafii, ale także Rudzienic i gminy Iława społecznika. Robert Jankowski: Z gminą i miastem

Wsparcie trzeciego sektora Od 1 kwietnia znów uruchomiliśmy ośrodek wspierania sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej w powiecie iławskim pod nazwą własną Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Zadanie to realizowane jest przez Stowarzyszenie ESWIP na terenie całego powiatu

W maju 2021 roku Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława ogłosiła ogólnogminny szkolny konkurs literacki "O Laur Wójta Gminy Iława". Klasy I-III mierzyły się z tematem pn. „Uniwersalne wartości”. Dzieci w swoich pracach poruszały tematy związane

Wyniki III tury konkursów dla organizacji pozarządowych

18 maja br. Wójt Gminy Iława podpisał cztery umowy na wykonanie dokumentacji technicznych. Dokumentacje dotyczą zaplanowanych gminnych inwestycji. Pierwsza umowa została podpisana z właścicielem firmy „Biuro Projektowe, Usługi, Szkolenia LIEDTKE” Rafałem Liedtke.  Dokumentacja obejmuje następujący zakres: