a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2021 (Page 2)

Czerwiec 2021

W dniu dzisiejszym, tj. 28 maja br. Zastępca Wójta Andrzej Brach otrzymał z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, dwie promesy dotyczące przekazania środków na samochody ratowniczo-gaśnicze. Środki pozyskano dzięki staraniom wójta Harmacińskiego.  Pierwsza dotyczy ujęcia Ochotniczej

W piątek, 27 maja br. odbyła się XXIX sesja rady gminy Iława. Sesja, ze względu na obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, miała uroczysty charakter. Z tej okazji zostały wręczone przez Wójta Gminy Iławy Krzysztofa Harmacińskiego wyróżnienia. Laur

W tym miesiącu prezentujemy postać ks. prał. Adama Olszewskiego. Zasłużonego dla gminy Iława, znanego z zaangażowania w sprawy nie tylko swojej parafii, ale także Rudzienic i gminy Iława społecznika. Robert Jankowski: Z gminą i miastem

Wsparcie trzeciego sektora Od 1 kwietnia znów uruchomiliśmy ośrodek wspierania sektora pozarządowego oraz aktywności obywatelskiej w powiecie iławskim pod nazwą własną Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Zadanie to realizowane jest przez Stowarzyszenie ESWIP na terenie całego powiatu

W maju 2021 roku Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława ogłosiła ogólnogminny szkolny konkurs literacki "O Laur Wójta Gminy Iława". Klasy I-III mierzyły się z tematem pn. „Uniwersalne wartości”. Dzieci w swoich pracach poruszały tematy związane