a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
Home2021 (Page 5)

Kwiecień 2021

WÓJT GMINY IŁAWA działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst : Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

Miło nam poinformować, że gmina bierze udział w kolejnym projekcie grantowym pn. „Planowanie z mieszkańcami” realizowanym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stosowną umowę podpisał 13 kwietnia 2021

W Gminie Wiejskiej Iława stypendia naukowe przyznawane są od 18 lat. Także w bieżącym 2021 r., w tak trudnym okresie pandemii we wszystkich szkołach gminnych najlepsi uczniowie otrzymali stypendia. Aby takie stypendium otrzymać uczeń musi uzyskać

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje mieszkańców, że z dniem  17 maja 2021 r.  wszystkie wywoływania kierowane na numer 998 będą odsługiwane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Prace przełączeniowe przejęcia obsługi numeru alarmowego 998 przez  w/w Centrum potrwają

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, iż w najbliższym czasie Gmina Iława po raz pierwszy przystąpi do realizacji  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. W związku z tym, zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania