a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościULICA KSIĘŻYCOWA W NOWEJ WSI JUŻ OTWARTA

ULICA KSIĘŻYCOWA W NOWEJ WSI JUŻ OTWARTA

ULICA KSIĘŻYCOWA W NOWEJ WSI JUŻ OTWARTA

23 września, w słoneczne przedpołudnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń oraz otwarcia ostatniej inwestycji drogowej gminy Iława – ulicy Księżycowej w Nowej Wsi. Wydarzenie miało wyjątkową, uroczystą oprawę. Na uroczystości pojawili się liczni goście, były podziękowania, kwiaty, przemówienia.

Wydarzenie rozpoczęło się przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Podczas swojego krótkiego wystąpienia  przybyłych gości powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Następnie głos zabrał Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Po wystąpieniu Wojewody zostały wręczone Odznaki Honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane na wniosek Wójta Gminy Iława  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaki otrzymali: Magdalena Zacharska z Kozianki, Karol Pisarczyk z Gulbia, Gabriel Cichocki z Nowej Wsi, Joanna Bieńkowska z Tynwałdu, Małgorzata Kamionka  z Dąbrowy, Maciej Gula z Franciszkowa, Krystyna Słomiana z Szałkowa, Mirosław Niedziałkowski z Gałdowa oraz Roman Więcek z Laseczna.

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, przyznaną również na wniosek Wójta Gminy Iława, otrzymał Henryk Plis . Wręczyła ją Przewodnicząca Sejmiku  Województwa Warmińsko – Mazurskiego Bernadeta Hordejuk.

Następnie przybyli goście udali się na ul. Księżycową, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Wójt Harmaciński wręczył okolicznościowe podziękowania dla wykonawcy inwestycji, Inspektorowi Nadzoru, Autorowi Projektu, Kierownikowi Budowy oraz Sołtys Sołectwa Nowa Wieś. Szczególne podziękowania skierował Wójt do Wojewody, Artura Chojeckiego. Z tego miejsca chciałbym dzisiaj szczególnie  podziękować Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Panu Arturowi Chojeckiemu nie tylko za udzielone wsparcie finansowe, ale także za życzliwość podczas naszej współpracy, która może być wzorem dla innych samorządów – powiedział wójt Harmaciński. W minionym miesiącu, w dniu 28 sierpnia, miałem zaszczyt gościć Pana Wicewojewodę Aleksandra Sochę na uroczystości otwarcia innej dużej inwestycji, a mianowicie  budowy drogi gminnej Dół – Ławice. Chcę podkreślić, że nie dałoby się przeprowadzić tak dużej inwestycji bez wsparcia Pana Wojewody. Wartość zadania wyniosła 2 649 547 zł, a dofinansowania aż 2 119 638 zł, co stanowi 80% wartości całej inwestycji. Trzeba zaznaczyć, że tak duże dofinansowanie jest rzadkością. – dodaje wójt.

Wójt wyraził także nadzieję, że w przyszłości również będzie mógł liczyć na pomoc Pana Wojewody przy realizacji gminnych przedsięwzięć, a nasza współpraca będzie się układać równie dobrze jak dotychczas.

Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. W ramach inwestycji przebudowano drogę o długości 588 metrów. Została wykonana nawierzchnia techniką sprysku emulsjami asfaltowymi, powstał chodnik, nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED (20 punktów oświetleniowych) oraz odwodnienie jezdni. Wartość całej inwestycji wyniosła 803 039 zł, a dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 642 431 zł.

 

Uroczystość wręczenia Odznak Honorowych

Uroczystość otwarcia drogi gminnej ul. Księżycowej

default

 

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.