a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościBOGUMIŁA KOWALSKA WYRÓŻNIONA W 23. EDYCJI WYBORÓW KOBIET SUKCESU WARMII I MAZUR

BOGUMIŁA KOWALSKA WYRÓŻNIONA W 23. EDYCJI WYBORÓW KOBIET SUKCESU WARMII I MAZUR

BOGUMIŁA KOWALSKA WYRÓŻNIONA W 23. EDYCJI WYBORÓW KOBIET SUKCESU WARMII I MAZUR

18 czerwca br., w Dobrym Mieście odbyła się uroczysta Gala. Gminę Iława reprezentowała Bogumiła Kowalska wraz z mężem Kazimierzem Kowalskim, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński,  Zastępca Wójta Andrzej Brach oraz Sołtys Sołectwa Tynwałd Danuta Nowicka.

Laureatki 23. edycji Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur zjechały ze wszystkich stron regionu Warmii i Mazur, by spotkać się na tej wyjątkowej Gali, święcie Kobiet Sukcesu.

Wśród wyróżnionych znalazła się Bogumiła Kowalska z Tynwałdu – rolniczka, działaczka społeczna, przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Iława.

Serdecznie gratulujemy pani Bogumile sukcesu!!!

 

Bogumiła Kowalska od urodzenia mieszka w gminie Iława, a w Tynwałdzie od 48 lat. Z wykształcenia jest Technikiem Handlowcem. Od najwcześniejszych lat angażowała się w życie publiczne i społeczne. Jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich Tynwałd od 1974 roku. W 2002 roku, z jej inicjatywy rozpoczął się proces reaktywacji Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Iława. Aktualnie pełni funkcje Zastępcy Przewodniczącego Warmińsko – Mazurskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Dzięki jej ciężkiej pracy i determinacji od 2011 roku na terenie gminy aktywnie działa 11 kół! Od tamtej pory do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącej Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Iława. Koła działają bardzo prężnie. Angażują się w organizację większości imprez promocyjnych gminy, powiatu, województwa i ogólnokrajowe takie jak: Dzień Seniora, Dożynki Parafialne, Dzień Dziecka, KGW dla WOŚP i inne wydarzenia o charakterze cyklicznym i jednorazowym.

Działalność pani Bogumiły w KGW została wielokrotnie nagrodzona. Wśród licznych sukcesów warto podkreślić zajęcie II miejsca w konkursie „Skarby Europy zaklęte w szkle” za pasztet z indyka oraz umieszczenie przepisu „Skrzydła indycze po pańsku” na liście produktów tradycyjnych w kategorii: „Gotowe dania i potrawy w woj. warmińsko-mazurskim”.    

Bogumiła Kowalska jest również doświadczonym samorządowcem. Przez 12 lat była radną gminy Iława, 4 lata pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy oraz również przez 4 lata była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Pełniła także funkcję Przewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przez 12 lat była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Związku Gmin „Jeziorak”. Przed rokiem 1990 była również radną Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzienicach.

Pani Bogumiła udziela się również lokalnie. Aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa Tynwałd. Jest członkinią Rady Sołeckiej, Klubu Seniora oraz Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Tynwałdzie. Z jej inicjatywy, przez 15 lat odbywała się impreza „Tynwałdzka Sobótka”, która wchodziła w plan imprez promocyjnych gminy Iława. Głównym celem wydarzenia była integracja mieszkańców, w tym również z mniejszością ukraińską. Podczas imprezy odbywały się również liczne konkursy, m.in. konkurs kulinarny, konkurs na najpiękniejszy wianek. Realizowała także inne projekty, takie jak posadzenie w miejscowościach, w których funkcjonują KGW, 100 tulipanów na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zainicjowała projekt upiększenia sołectwa poprzez nasadzenie kwiatów i krzewów. Dzięki jej staraniom powstała w Tynwałdzie jedna z pierwszych w gminie siłownia plenerowa. Przez 8 lat organizowała z okazji Dnia Matki wycieki krajoznawcze dla mieszkańców sołectwa. Była również organizatorką wypoczynku letniego dla dzieci z terenu sołectwa.

W czasie swojej działalności dwukrotnie zorganizowała kurs komputerowy dla mieszkańców. W 2011 była koordynatorką projektu :Gmina z Przyszłością”, zorganizowała konferencję „Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013”, w której wzięło udział 120 rolników z terenu gminy Iława. Była uczestniczką ogólnopolskiego projektu „Akademia Kobiet Aktywnych”.

Bogumiła Kowalska została wielokrotnie odznaczona. Otrzymała Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa Warmińsko-Mazurskiego”, Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP, Medal „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Laur Gminy Iława i Order Serca – Matkom Wsi.

Pani Bogumiła realizuje się również na polu rodzinnym. Z mężem Kazimierzem mają trójkę dzieci (2 synów i 1 córkę) i ośmioro wnucząt. Jeden syn i córka pracują w Brukseli, natomiast drugi syn pracuje w Polsce, w firmie zajmującej się przetwórstwem mięsa drobiowego. Synowa pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Osiągnięcia jej całej rodziny dowodzą, że można zdobyć wykształcenie  i osiągnąć sukces nawet mieszkając w małej wsi.

Miejscowość Tynwałd za sprawą pani Bogumiły zmienił się nie do poznania. Obecnie jest miejscowością czystą i zadbaną. Funkcjonuje siłownia plenerowa, sukcesywnie pojawiają się nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Wyremontowana została remiza strażacka i świetlica wiejska. Jednostka OSP działa bardzo prężnie. Mieszkańcy chętnie angażują się w działalność społeczną. Najważniejsza zmiana jaka się dokonała za sprawą Bogumiły Kowalskiej to zmiana mentalności mieszkańców. Dzięki niej zrozumieli, że wszystko jest możliwe i to że mieszkają w niewielkiej miejscowości w niczym ich nie ogranicza. Warto również podkreślić wzorową współpracę pani Bogumiły z Wójtem Gminy Iława, jaki z Urzędem Gminy i innymi jednostkami.

Bogumiła Kowalska jest osobą, która wniosła bardzo wiele w rozwój gminy Iława. Dzięki jej staraniom udało się reaktywować Koła Gospodyń Wiejskich, których jest 11. Jest to najprawdopodobniej najwyższa liczba działających kół w jednej gminie w woj. Warmińsko-Mazurskim. Bardzo wiele zrobiła dla integracji mieszkańców z mniejszością ukraińską. Kultywuje tradycje oraz ludowość. Jej całe życie dowodzi, że można osiągnąć sukces zawodowy i osobisty żyjąc w niedużej wsi. Jest osobą bardzo ciepłą i skromną i nadal chętnie udziela się społecznie.

 

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.