a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

Dlaczego warto tu zainwestować

Dlaczego warto tu zainwestować

Nasze mocne strony:

 • Korzystne położenie komunikacyjne

Gmina Iława położona jest na styku trzech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na jej terenie znajduje się, jedna z największych w Polsce, magistrala kolejowa, która jest obecnie modernizowana.

 • Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (zwolnienia na okres 1 roku, 3, 5 i 10 lat)
 • Możliwość objęcia wybranego terenu specjalną strefą ekonomiczną
 • Możliwości inwestycyjne

Gmina Iława – zarówno w zasobach komunalnych, jak również prywatnych – posiada kilkaset hektarów gruntów pod inwestycje, często już uzbrojonych w podstawowe media. Są to grunty przeznaczone pod centra logistyczne, położone przy drodze krajowej nr 16 we Franciszkowie, grunty przemysłowe, pod usługi uciążliwe i nieuciążliwe, usługi sportowe oraz wiele gruntów pod usługi turystyczne. Na szczególna uwagę zasługują tutaj tereny inwestycyjne położone w pobliżu jez. Jeziorak w Siemianach, posiadające walory uzdrowiskowe.

 • Potencjał turystyczny

Z uwagi  na uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe turystyka  stanowi  ważną  gałąź gospodarki gminy Iława. Do największych atrakcji turystycznych gminy Iława można zaliczyć:

 • Jezioro Jeziorak  z  otaczającymi  miejscowościami,  w  tym  przede  wszystkim miejscowością Siemiany (m.in. ekomarina w Siemianach) oraz Makowo.
 • Ruiny zamku  w  Szymbarku oraz ich otoczenie.  W listopadzie  1999    w  ruinach zamku kręcono sceny do filmu „Król Olch” w reżyserii Volkera Schloendorffa. Koło Szymbarka  znajduje  się również cmentarz  rodziny  von  Finckenstein.
 • Natomiast odchodząca od  wsi  Szymbark  sosnowa  aleja,  licząca  sobie  dwieście  lat,  która w całości stanowi pomnik przyrody, nosi nazwę Alei Napoleona. Jak głosi miejscowy przekaz tą  aleją podążał  Napoleon  w  kierunku  pałacu  w  Kamieńcu,  w  którym stacjonował przez dwa miesiące 1807 r.
 • Liczne atrakcje przyrodnicze (rezerwaty, obszary Natura 2000 –np. Aleje Pojezierza Iławskiego, Jezioro  Karaś),  rekreacyjne  (ścieżki  rowerowe,  ścieżki  dydaktyczne, szlaki  piesze,  ), miejsca historyczne  (Izba  Pamięci prof. Emila  von  Behringa w Ławicach –miejscu   urodzenia   tego   niemieckiego   bakteriologa,   wynalazcy szczepionek przeciwko błonicy i tężcowi; Jezierzyce, gdzie 28 lipca 1973 r. gościł Karol Wojtyła –późniejszy papież Jan Paweł II, kanonizowany w 2014 r.)
 • Uwarunkowania prawne

Gmina Iława, jako jedna z nielicznych w województwie, posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy, ze szczególnym uwzględnieniem  terenów inwestycyjnych. Warto zaznaczyć, ze zapisy te są bardzo elastyczne, dzięki czemu dają szerokie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych, w zależności od potrzeb inwestora.

 • Profesjonalne i życzliwe podejście pracowników Urzędu Gminy do inwestora

Indywidualny Opiekun Inwestora – każdy inwestor ma w naszym urzędzie swojego opiekuna, który pomaga mu od początku do końca w procesie inwestycyjnym. Jest to pomoc w np. uzyskaniu decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę, itp. Stosujemy również zasadę elastycznego dopasowania naszego czasu pracy do potrzeb inwestora. Mamy profesjonalne i życzliwe.

 • Potencjał intelektualny

Bliskość do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest dużym atutem w kontekście współpracy tych instytucji z przedsiębiorcami, które ułatwiają przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.