a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla InwestoraEkomarina nad Jeziorakiem

Ekomarina nad Jeziorakiem

Ekomarina nad Jeziorakiem

Na terenie gminy Iława nad Jeziorem Jeziorak powstała ekologiczna mini przystań żeglarska w Siemianach. Ekomarina jest jedną z jedenastu przystani jakie powstaną do końca 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim. Nad Jeziorem Jeziorak powstaną aż trzy takie porty.

Ta niebywała w skali województwa inwestycja jest proekologiczna. To co „przeważnie” trafiało z różnych łodzi do Jezioraka i go zanieczyszczało, teraz dzięki nowoczesnemu sprzętowi, zrzut ścieków trafi bezpośrednio do kanalizacji. Szacuje się, że dzięki tej inwestycji do Jezioraka zostanie rocznie wprowadzonych o ponad 47 m3 ścieków mniej. W porcie w Siemianach będą również selektywna zbiórka odpadów stałych. Dzięki odpowiednim działaniom rocznie na składowisko zostanie skierowanych o prawie 24 ton mniej odpadów stałych.

ekomarina Siemiany

Zadanie p.n. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Iława” jest realizowane w ramach „Programu budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego”. Budowa mini przystani żeglarskiej w Siemianach jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa Środowisko przyrodnicze, Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Poddziałanie: System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach.
Celem projektu jest ochrona środowiska wód i brzegów jeziora Jeziorak poprzez odbiór i segregację odpadów komunalnych i ścieków sanitarnych. Realizacja celów projektu wpłynie na wzrost liczby turystów a tym samym na wzrost konkurencyjności gospodarki całego regionu.

jachty w Seimianach

W ramach projektu wykonano: budynek mini przystani żeglarskiej, w którym znajdują się: pokój administracyjny, sala wykładowa, pomieszczenie „przepierni”, pokój pierwszej pomocy, toalety męskie i damskie, wc dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie awaryjnej naprawy jachtów – szkutnik, wyposażoną w podstawowy sprzęt. Budynek wyposażony jest w windę. Teren obiektu jest oświetlony i wyposażony w stoły i ławki ogrodowe oraz kosze na śmieci i gabloty, wieżę obserwacyjną połączoną trapem z budynkiem mini przystani, wiatę śmietnikową z pojemnikami przeznaczonymi do segregacji odpadów stałych, budynek gospodarczy przeznaczony do przejmowania ścieków komunalnych z jednostek pływających i pompowania do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, pomost 30-stanowiskowy dla jednostek pływających z punktowymi ujęciami wody i energii elektrycznej, wiatę (altanę).

Wartość całkowita projektu wynosi 3.715.088,40 zł., dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 wynosi 2.605.444,17 zł.

jachty w ekomarinie

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Share With:
Tags
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.