Ochrona środowiska


Odsłuchaj

Powrót

Wiosenne naprawy bocianich gniazd

Wiosenne porządki zawitały do Gminy Iława. Zachęcamy do zgłaszania informacji o opuszczonych lub uszkodzonych bocianich gniazdach pod nr tel.: 89 649 08 20.

2024-03-26, 12:00

Przejdź do aktualności

OPIEKA NAD KOTAMI WOLNOŻYJĄCYMI

Informujemy, że w ramach konkursu „Podaj łapę” w 2023 r. na terenie naszej gminy realizowane jest zadanie pn.: ”Opieka nad kotami wolno żyjącymi w Gminie Iława w 2023 r.” Zadanie to zostało dofinansowane w wysokości 15.000 zł na podstawie umowy dotacji nr OŚ-PC-18/2023 z dnia 24 lipca 2023 r., zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie.

Przejdź do artykułu

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Lasecznie

Gmina Iława zrealizowała zadanie pn.: Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Lasecznie ”, które zostało dofinansowane w wysokości 30 000,00 zł na podstawie umowy dotacji nr 00285/22/07032/OA-OE/D z dnia 2 grudnia 2022 r., zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przejdź do artykułu

Likwidacja azbestowych pokryć dachowych w 2022 r. na terenie Gminy Iława

Informujemy, że na terenie naszej gminy zostało zrealizowane zadanie pn.: „Likwidacja azbestowych pokryć dachowych w 2022 r. na terenie Gminy Iława”, które zostało dofinansowane w wysokości 26.171,88 zł na podstawie umowy dotacji nr 00165/22/07032/OZ-LZ/D z dnia 23 sierpnia 2022 r., zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

2022-10-28, 0:00

Przejdź do aktualności

Postępowanie z odpadami PSPS

Postępowanie z odpadami PSPS

2022-07-25, 0:00

Przejdź do aktualności

Bezdomne zwierzęta

Co robić w przypadku napotkania porzuconego psa lub kota na terenie Gminy Iława?

Przejdź do artykułu

Związek Gmin “Czyste Środowisko”

Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 19 grudnia 1995 r. pod pozycją 143.

Przejdź do artykułu

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Wszystkie aktualne informacje nt. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Iława.

Przejdź do artykułu

Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu w Gminie Iława w latach 2019-2020.

Przejdź do artykułu

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur