a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościKAZIMIERZ JĘDRZEJEWSKI – WSPOMNIENIA

KAZIMIERZ JĘDRZEJEWSKI – WSPOMNIENIA

KAZIMIERZ JĘDRZEJEWSKI – WSPOMNIENIA

W tamtych czasach nikt nie pytał „za ile” mogę coś zrobić,

tylko: w czym mogę jeszcze pomóc

Przedstawiamy dzisiaj sylwetkę Kazimierza Jędrzejewskiego – długoletniego sołtysa sołectwa Laseczno, działacza OSP, społecznika, budowniczego, zasłużonego dla Gminy Iława

Kazimierz Jędrzejewski urodził się 26.05.1920 r. w Żuchowie, powiat Lipno. Tuż po przejściu frontu w 1945 r. rodzina Jędrzejewskich osiedliła się w centrum Laseczna (wówczas Rydzewa), jako jedna z pierwszych rodzin osadniczych na tzw. ziemiach odzyskanych.  We wstępie do kroniki szkoły podstawowej w Lasecznie czytamy: „Wieś Rydzewo (zwana po niemiecku Herzogswalde) oswobodzona dnia 24.01.1945 r. przez armię czerwoną. W czasie działań wojennych wieś uległa częściowo zniszczeniu, a szczególnie spalony został budynek szkolny i kilka zabudowań gospodarczych”.  Na uwagę zasługuje fakt, iż od samego początku Pan Kazimierz angażował się w życie społeczne swojej nowej „małej Ojczyzny”. „Warunki były ciężkie. Szkoła mieściła się w jednej izbie w budynku prywatnym tj. gdzie mieszka ob. Jędrzejewski, następnie została przeniesiona do poniemieckiego pałacu”

Aby w pełni docenić talent organizatorski Kazimierza Jędrzejewskiego należy pamiętać, że czasy w których działał, to były bardzo ciężkie, powojenne lata. Brakowało wszystkiego: materiałów budowlanych, mebli, materiałów dydaktycznych, ale nie brakowało zapału przyszłemu sołtysowi i zaangażowania całej lokalnej społeczności.

Pan sołtys miał bardzo dobre relacje ze szkołą i z jej kolejnymi kierownikami                        i dyrektorami, którymi byli: Stanisław Kwiatkowski (10.10.1945 – 1.09.1947), Janusz Makowski (1.09.1947- 10.12.1950 ), Zofia Zduniak (10.12.1950-1.09.1951), Mieczysław Sochacki (1.09.1951-1.09.1962), Mieczysław Koczkodon (1.09.1962-1978), Janina Lepczyńska (1978-1984), Józef Kraszewski ( 1984-2000 ), Grażyna Kotłowska (2000-2015).

W dniu 29.11.1948 r. w kronice szkoły zapisano, iż „po dokonanych pomiarach i za staraniem Kierownika Szkoły Makowskiego Janusza uzyskano na nowo pałac poniemiecki jako budynek szkoły. Po dokonaniu gruntowej przebudowy nastąpiło  uroczyste otwarcie przy udziale przedstawicieli władz lokalnych i starostwa”

W dniu 26.11.1969 r. z inicjatywy sołtysa i wielu zaangażowanych osób wybudowano w Lasecznie Klub Rolnika. W kronice klubu zapisano: „Z inicjatywą budowy obiektu wyszła organizacja strażacka oraz Związek Młodzieży Wiejskiej. Wybudowanie takiego obiektu kosztowało wszystkich wiele wysiłku, gdyż podjęto budowę czynem społecznym. Rolnicy w tym celu dodatkowo się opodatkowali. Do pracy przystąpili wszyscy z wielkim zapałem i energią. Brali w tym udział zarówno starsi, jak i młodzież. Sam zapał jednak nie wystarczył. Aby budowę wykończyć w wyznaczonym terminie, brakowało przede wszystkim materiałów budowlanych i to zadecydowało, że zakończono ją z 4-ro letnim opóźnieniem”.

Klub Rolnika w Lasecznie w tamtych trudnych czasach  był niewątpliwie miejscem społecznotwórczym i istotnym czynnikiem rozwoju kulturalnego Gminy Iława. Funkcję tę spełniał aż do momentu wybudowania i uruchomienia Gminnego Ośrodka Kultury w 1977 r. Długoletnim kierownikiem Klubu była Pani Stanisława Kraszewska, a wielki wkład pracy w jego rozwój włożyła Bogumiła Stępień, prowadząca jednocześnie bibliotekę.

Pan  Kazimierz Jędrzejewski jako sołtys, a jednocześnie jako urodzony i oddany społecznik bardzo mocno angażował się w życie klubu. To tutaj odbywały się wszelkiego rodzaju szkolenia podnoszące kwalifikacje rolników, spotkania z twórcami literatury, pasjonatami, zajęcia teatralne, imprezy okolicznościowe i wiele innych wydarzeń. Klub stanowił istotne miejsce integracji wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku. Prężnie działała młodzież zrzeszona w ówczesnych organizacjach: Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Młodzież organizowała zabawy ludowe a potem dyskoteki.

Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie sołtysa w działalność inwestycyjną w Lasecznie. Sołtys obdarzony wrodzoną charyzmą jak magnes przyciągał do siebie ludzi, wyzwalał entuzjazm,  potrafił ich integrować. W tamtych czasach nikt nie pytał „za ile” mogę coś zrobić, tylko: w czym mogę jeszcze pomóc. Dzięki temu czynem społecznym uporządkowano teren wokół szkoły, wybudowano Klub Rolnika, remontowano drogi dojazdowe do pól. Na hasło rzucone przez Sołtysa stawiało się błyskawicznie kilkudziesięciu rolników z furmankami konnymi, a potem ciągnikami z przyczepami, do przewozu piasku, żwiru, materiałów budowlanych itp.

Pan Kazimierz Jędrzejewski w tych trudnych czasach potrafił świetnie współpracować zarówno z ówczesną władzą, jak i kościołem. Wspólnie z proboszczem parafii ks. Władysławem Rudnickim organizował i wspierał nie tylko uroczystości kościelne, ale współpraca miała konkretny wymiar w postaci czynów społecznych.   Dzięki temu powstał nowy mur oporowy i   ogrodzenie wokół zabytkowego XVI wiecznego kościoła, wyremontowano budynek plebanii, mieszkańcy pomagali przy remoncie dachu kościoła, odnowieniu jego  wnętrza. Zbudowano nowo ogrodzenie wokół cmentarza.

Wielki czyn społeczny to również budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie. Inwestycję zakończono w październiku 1977 r. Cała społeczność Laseczna, szczególnie młodzież pracowała podczas prac wykończeniowych obiektu.

Działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej

Pan Kazimierz Jędrzejewski był członkiem OSP w Lasecznie od początku jej powstania, czyli od 1946 r. Następnie był długoletnim jej prezesem, (czwartym z kolei po Stanisławie Kaliszu, Adamie Łysakowskim, Bronisławie Gubale). Funkcję tę pełnił do 22.01.2010 r., kiedy to w wieku 90 lat został jej członkiem honorowym. Spośród wielu wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni tych dziesięcioleci do najważniejszych należało nadanie sztandaru dla OSP w Lasecznie w dniu 2 czerwca 1974 r. Kolejnym wielkim wydarzeniem była budowa nowej remizy (świetlicy OSP). Budynek w większości powstał przy zaangażowaniu i pracy społecznej druhów. Uroczyste otwarcie nowego obiektu miało miejsce w 1987 r.

Dzięki usilnym staraniom prezesa i wszystkich aktywnych druhów w 1994 r. OSP Laseczno otrzymało od Gminy Iława nowoczesny samochód gaśniczy.

Za swoją działalność społeczną Pan Kazimierz Jędrzejewski był wielokrotnie nagradzany najwyższymi odznaczeniami w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa, medalem Zasłużony dla Warmii i Mazur. W dniu 29 września  2010 r.  odbyła się sesja Rady Gminy Iława, podczas której Pan Kazimierz Jędrzejewski został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Gminy Iława” 

Kazimierz Jędrzejewski zmarł 22.01.2012 r.  w wieku 92 lat.

Na podstawie materiałów archiwalnych i wspomnień mieszkańców opracował Andrzej Brach, UG Iława. 

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.