a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .

O gminie

O gminie

Informacje o gminie

Gmina Iława położona jest w zachodniej części  województwa warmińsko-mazurskiego, na Pojezierzu Iławskim, nad południowym krańcem jeziora Jeziorak – najdłuższego jeziora w Polsce, które otrzymało tytuł jednego z 7 Nowych Cudów Polski. Gmina Iława, znajdująca się na terenie Zielonych Płuc Polski, jest atrakcyjnym ośrodkiem wypoczynkowym, sportowym i turystycznym. Miasto Iława jest trzecim pod względem powierzchni miastem w województwie warmińsko-mazurskim.

Dane statystyczne na 2017 r.:

 

Dostępność komunikacyjna

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 16 łącząca Grudziądz z Augustowem. Droga ekspresowa S7 znajduje się około 30 km od Iławy. Przez gminę przebiegają dwie drogi  wojewódzkie,  jak  również kolejowe  szlaki komunikacyjne: Warszawa-Gdańsk, Olsztyn-Poznań.

Na terenie gminy znajduje się również jedna z największych magistrali kolejowych w Polsce. Przez Iławę kursuje również pociąg ekspresowy Pendolino. Czas podróży tym pociągiem do Warszawy to tylko 2 godziny, a do Krakowa 4. Najbliższe lotnisko znajduje się w Gdańsku w odległości ok. 150 km.

Dużym atutem gminy Iława jest bliskość do dużych aglomeracji miejskich. Do Olsztyna, miasta wojewódzkiego dzieli gminę niespełna 70 km, do Warszawy to 220 km, do Gdańska 140 km, do Torunia 120 km.

Potencjał ludzki, edukacja

Bezrobocie rejestrowane w gminie Iława wynosiło w 2017 roku 4,9% (7,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Iława wynosiło 3 455,52 PLN, co odpowiada 76,30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

3 768 mieszkańców gminy Iława jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 824 kobiet oraz 1 944 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców gminy Iława, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 26,4% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gospodarka

Najwięcej  jednostek  działało  w  sekcji  „handel  hurtowy  i  detaliczny,  naprawa  pojazdów samochodowych włączając motocykle”, a następnie w sekcjach: „budownictwo”, „rolnictwo,  łowiectwo  i  leśnictwo”  (108),  „przetwórstwo  przemysłowe”  (104),  „transport i gospodarka magazynowa”.

Wśród  przetwórstwa  przemysłowego  na  pierwszej  pozycji  są  podmioty  zajmujące  się produkcją  wyrobów  z  drewna  oraz  produkcją  mebli, a następnie produkcją metalowych wyrobów gotowych.

Podstawowe gałęzie gospodarki w gminie Iława to:

·         Rolnictwo (szczególnie chów i hodowla zwierząt, przede wszystkim drobiu),

·         przetwórstwo przemysłowe (szczególnie produkcja wyrobów z drewna i produkcja mebli,  produkcja  artykułów  spożywczych,  produkcja  wyrobów  perfumeryjno-kosmetycznych),

·         z uwagi na uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe–turystyka.

Sektory wysokiej szansy

·         Meblarstwo

·         Turystyka

·         Przetwórstwo rolno – spożywcze

·         Drobiarstwo

·         Centra logistyczne

Najważniejsze firmy zlokalizowane na terenie gminy (i w bezpośrednim sąsiedztwie)

 

 • URODA Polska Sp. z o.o. (dawniej Bi-es) w Kamieniu Dużym – producent kosmetyków;
 • Warmińsko – Mazurski Klaster Meblowy w Smolnikach – podstrefa Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • „DREW-GÓR” Sp. z o.o. w Karasiu – producent drzwi drewnianych;
 • Barton w Karasiu – producent surowców do przemysłu spożywczego;
 • Ośrodek Hodowli Indyków we Frednowach, filia INDYKPOL S.A.;
 • Wylęgarnia Indyków Nord-Pol Hatchery „GERCZAK”;
 • INDOOR Group Ltd Sp. z.o.o. w Kamieniu Dużym – wyposażenie ferm drobiarskich
 • Mazurskie Centrum Aktywnego Wypoczynku Gerczak w Jażdżówkach.
 • DWS Stradomno – serwis turbin wiatrowych
 • Mlekovita S.A. w Lubawie – hodowcy bydła mlecznego Gminy Iława należą do głównych dostawców surowca
 • Animex S.A. w Iławie – jesteśmy zagłębiem drobiarskim – mięso indycze
 • Szynaka Meble Iława – firmy kooperujące z terenu Gminy Iława

 

Instytucje okołobiznesowe

 • Iławska Izba Gospodarcza, iig-ilawa.pl, 89-648-57-51
 • Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, fundacjawm.pl, 89-648-76-69
 • Stowarzyszenie „Przystań”, przystan.ilawa.pl, 89- 648-62-38
 • Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej przystan.ilawa.pl, 89 648-62-38
 • Iławski Inkubator Przedsiębiorczości, fundacjawm.pl, 89-648-76-69
 • Notariusz GERCZAK AGNIESZKA NOTARIUSZ-ILAWA.PL
 • KANCELARIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO Rafał Wisiński http://kancelariatlumacza.com/
 • Biuro Tłumacza Przysięgłego w Iławie, Natalia Gewers , http://gewers.eu/

Instytucje współpracujące z inwestorem:

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, Fax: +48 22 334 98 89, invest@paih.gov.pl  https://www.paih.gov.pl/pl
 • Regionalne Centrum Obsługi Inwestora  http://www.rcoi.pl/
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Barczewskiego 1, 10 – 061 Olsztyn http://www.wmsse.com.pl/  TEL.: +48 89 535 02 41 E-MAIL: WMSSE@WMSSE.COM.PL
 • Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Plac Gen. Józefa Bema 3 10-516 Olsztyn tel.: 89 521 12 50 – sekretariat fax: 89 521 12 60 – sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

 

Formy spędzenia wolnego czasu

Największe znaczenie dla gminy ma jezioro Jeziorak. Jest  to najdłuższe jezioro w Polsce, o maksymalnej długości 27,5 km przy średniej szerokości 1,2km, największe na Pojezierzu Iławskim i trzecie po Śniardwach i Mamrach  w „Krainie Tysiąca Jezior”. Stanowi część szlaku Kanału Elbląskiego. Nad  brzegami  Jezioraka  zlokalizowano  wiele  obiektów  turystycznych:  pól  namiotowych, biwakowisk,  przystani  jachtowych,  punktów  małej  gastronomii,  hoteli  i  gospodarstw agroturystycznych. Po jeziorze pływa jedyna w Polsce jednostka asenizacyjna –tzw.  statek-śmieciarka,  przystosowana  do  odbioru  nieczystości  bezpośrednio  z  jachtów  i  łodzi motorowych. Na terenie gminy (w Siemianach) oraz na terenie miasta Iławy znajdują się tzw. ekomariny, przystosowane do odbioru nieczystości stałych i płynnych z jachtów.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.