a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IŁAWA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IŁAWA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IŁAWA

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY IŁAWA

 

z dnia 4 lipca 2019 roku

w sprawie przyjmowania wniosków

do projektu budżetu Gminy Iława na 2020 rok

 

 

Uprzejmie informuję, że rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata  2020 – 2028.

 

W związku z powyższym osoby fizyczne, instytucje i jednostki nie będące organizacyjnymi jednostkami samorządu Gminy Iława, które chcą zgłosić swoje wnioski do projektu budżetu, winny to uczynić do dnia 15 września 2019 roku.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Iława                         ul. Andersa 2A, pokój nr 212.

 

Każdy złożony wniosek powinien zawierać zwięźle podaną informację o zakresie rzeczowym wniosku i w miarę możliwości określać zakres finansowy.

 

                                                                                

 

                                                                                        Wójt

 

 

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

 

 

UWAGA:

 

  1. Wnioski zgłoszone po 15 września br. nie będą rozpatrywane w projekcie budżetu na 2020 rok.
  2. Odpowiedzią na złożone wnioski jest projekt budżetu Gminy Iława na 2020 rok oraz ostatecznie – uchwała budżetowa na 2020 rok. Dodatkowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iława załączona będzie informacja o złożonych wnioskach oraz sposobie ich realizacji w roku budżetowym (zakładka „Budżet i finanse” → „Odpowiedzi na wnioski do budżetu” → „2020 r.”).
Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.