a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościOtworzono Klub Integracji Społecznej w Ławicach

Otworzono Klub Integracji Społecznej w Ławicach

Otworzono Klub Integracji Społecznej w Ławicach

                Również we wtorek, 4 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Integracji Społecznej. Siedziba Klubu Integracji Społecznej mieści się w dawnej szkole w Ławicach. KIS zrzesza osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu wykonano: remont wewnętrznych pomieszczeń parteru, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla użytkowników KIS i pracowników KIS, w tym dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na potrzeby Klubu Integracji Społecznej w budynku zorganizowano: salę szkoleniową, w której realizowane będą zajęcia reintegracyjne, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, socjalne, zajęcia edukacyjne w zakresie obsługi Internetu i wykorzystania najnowszych technologii informatycznych.

Zorganizowano również: pracownię kształcenia umiejętności manualnych, w której będą prowadzone zajęcia techniczne, plastyczne, zajęcia rękodzielnicze, ceramiczne, malarskie. Na potrzeby zwiększenia aktywności ruchowej urządzono i wyposażono salę usprawnienia ruchowego. Powstała również świetlica, która będzie pomieszczeniem ogólnodostępnym pełniącym funkcję sali spotkań oraz jadalni. Wszystkie te pomieszczenia zostały kompleksowo wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia zaplanowanych działań.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wartość inwestycji wyniosła 263 042,66 zł, a dofinansowanie  213 038,25 zł.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.