Ilość wyświetleń: 7416

O gminie


Odsłuchaj

Powrót
Mapa gminy Iława

Informacje o gminie

Gmina Iława położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na Pojezierzu Iławskim, nad południowym krańcem jeziora Jeziorak – najdłuższego jeziora w Polsce, które otrzymało tytuł jednego z 7 Nowych Cudów Polski. Gmina Iława, znajdująca się na terenie Zielonych Płuc Polski, jest atrakcyjnym ośrodkiem wypoczynkowym, sportowym i turystycznym. Miasto Iława jest trzecim pod względem powierzchni miastem w województwie warmińsko-mazurskim.

Dane statystyczne na 2017 r.:

Dostępność komunikacyjna

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 16 łącząca Grudziądz z Augustowem. Droga ekspresowa S7 znajduje się około 30 km od Iławy. Przez gminę przebiegają dwie drogi wojewódzkie, jak również kolejowe szlaki komunikacyjne: Warszawa-Gdańsk, Olsztyn-Poznań.

Na terenie gminy znajduje się również jedna z największych magistrali kolejowych w Polsce. Przez Iławę kursuje również pociąg ekspresowy Pendolino. Czas podróży tym pociągiem do Warszawy to tylko 2 godziny, a do Krakowa 4. Najbliższe lotnisko znajduje się w Gdańsku w odległości ok. 150 km.

Dużym atutem gminy Iława jest bliskość do dużych aglomeracji miejskich. Do Olsztyna, miasta wojewódzkiego dzieli gminę niespełna 70 km, do Warszawy to 220 km, do Gdańska 140 km, do Torunia 120 km.

Potencjał ludzki, edukacja

Bezrobocie rejestrowane w gminie Iława wynosiło w 2017 roku 4,9% (7,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Iława wynosiło 3 455,52 PLN, co odpowiada 76,30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

3 768 mieszkańców gminy Iława jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 824 kobiet oraz 1 944 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców gminy Iława, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 26,4% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Gospodarka

Najwięcej jednostek działało w sekcji „handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle”, a następnie w sekcjach: „budownictwo”, „rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo” (108), „przetwórstwo przemysłowe” (104), „transport i gospodarka magazynowa”.

Wśród przetwórstwa przemysłowego na pierwszej pozycji są podmioty zajmujące się produkcją wyrobów z drewna oraz produkcją mebli, a następnie produkcją metalowych wyrobów gotowych.

Podstawowe gałęzie gospodarki w gminie Iława to:

 • Rolnictwo (szczególnie chów i hodowla zwierząt, przede wszystkim drobiu),
 • przetwórstwo przemysłowe (szczególnie produkcja wyrobów z drewna i produkcja mebli, produkcja artykułów spożywczych, produkcja wyrobów perfumeryjno-kosmetycznych),
 • z uwagi na uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe–turystyka.

Sektory wysokiej szansy

 • Meblarstwo
 • Turystyka
 • Przetwórstwo rolno – spożywcze
 • Drobiarstwo
 • Centra logistyczne

Najważniejsze firmy zlokalizowane na terenie gminy (i w bezpośrednim sąsiedztwie)

 • URODA Polska Sp. z o.o. (dawniej Bi-es) w Kamieniu Dużym – producent kosmetyków;
 • Warmińsko – Mazurski Klaster Meblowy w Smolnikach – podstrefa Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • „DREW-GÓR” Sp. z o.o. w Karasiu – producent drzwi drewnianych;
 • Barton w Karasiu – producent surowców do przemysłu spożywczego;
 • Ośrodek Hodowli Indyków we Frednowach, filia INDYKPOL S.A.;
 • Wylęgarnia Indyków Nord-Pol Hatchery „GERCZAK”;
 • INDOOR Group Ltd Sp. z.o.o. w Kamieniu Dużym – wyposażenie ferm drobiarskich
 • Mazurskie Centrum Aktywnego Wypoczynku Gerczak w Jażdżówkach.
 • DWS Stradomno – serwis turbin wiatrowych
 • Mlekovita S.A. w Lubawie – hodowcy bydła mlecznego Gminy Iława należą do głównych dostawców surowca
 • Animex S.A. w Iławie – jesteśmy zagłębiem drobiarskim – mięso indycze
 • Szynaka Meble Iława – firmy kooperujące z terenu Gminy Iława

Instytucje okołobiznesowe

Instytucje współpracujące z inwestorem:

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, Fax: +48 22 334 98 89, invest@paih.gov.pl https://www.paih.gov.pl/pl
 • Regionalne Centrum Obsługi Inwestora http://www.rcoi.pl/
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Barczewskiego 1, 10 – 061 Olsztyn http://www.wmsse.com.pl/ TEL.: +48 89 535 02 41 E-MAIL: WMSSE@WMSSE.COM.PL
 • Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Plac Gen. Józefa Bema 3 10-516 Olsztyn tel.: 89 521 12 50 – sekretariat fax: 89 521 12 60 – sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Formy spędzenia wolnego czasu

Największe znaczenie dla gminy ma jezioro Jeziorak. Jest to najdłuższe jezioro w Polsce, o maksymalnej długości 27,5 km przy średniej szerokości 1,2km, największe na Pojezierzu Iławskim i trzecie po Śniardwach i Mamrach w „Krainie Tysiąca Jezior”. Stanowi część szlaku Kanału Elbląskiego. Nad brzegami Jezioraka zlokalizowano wiele obiektów turystycznych: pól namiotowych, biwakowisk, przystani jachtowych, punktów małej gastronomii, hoteli i gospodarstw agroturystycznych. Po jeziorze pływa jedyna w Polsce jednostka asenizacyjna –tzw. statek-śmieciarka, przystosowana do odbioru nieczystości bezpośrednio z jachtów i łodzi motorowych. Na terenie gminy (w Siemianach) oraz na terenie miasta Iławy znajdują się tzw. ekomariny, przystosowane do odbioru nieczystości stałych i płynnych z jachtów.

Galeria zdjęć


Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur