Ilość wyświetleń: 6536

DOOR TO DOOR


Odsłuchaj

Powrót
Plakat

Gmina Iława realizuje projekt: „Zapewnienie wysokiej jakości usług indywidualnego transportu osobom z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z terenu Gminy Iława”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu: Zwiększenie mobilności 235 osób z ograniczoną mobilnością w tym osób z niepełnosprawnością z Gminy Iława w celu umożliwienia i wzmocnienia ich aktywnej integracji w okresie od 01.09.2021 r. do 30.04.2023 r.

Zaplanowane działania: Zakup specjalistycznego pojazdu transportowego oraz zatrudnienie i przeszkolenie kierowcy oraz asystenta/dyspozytora, w celu organizacji bezpłatnego indywidualnego transportu. Realizacja transportu door-to-door znacząco zwiększy mobilność osób z ograniczoną mobilnością,w tym osób z niepełnosprawnością.

Termin realizacji projektu: 01 września 2021 r. - 30 kwiecień 2023 r.

Wartość ogółem: 437 560,00 zł dofinansowanie na poziomie 100%

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 368 775,57 zł

Okres trwałości zadania: 01.05.2023 r. 31.05.2024 r.