Data publikacji: 2021-12-27, 0:00

Ilość wyświetleń: 206

Konsultacje Społeczne nad projektami dokumentów planistycznych


Odsłuchaj

Powrót
,

Szanowni państwo

Dziękuje za Państwa aktywny udział w konsultacjach społecznych oraz za wszystkie przesłane uwagi i opinie do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zach. części gminy Iława.

Wszystkie Państwa uwagi zostały przeanalizowane podczas prac nad projektami ww. dokumentów planistycznych, które w następnym etapie zostaną przekazane właściwym organom i instytucjom właściwym do zaopiniowania i uzgodnienia.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcam do korzystania z nowego Systemu Informacji Przestrzennej, który można znaleźć na stronie gmina-ilawa.pl. Jego zaletą jest bezpłatny dostęp do planu zagospodarowania. Narzędzie pozwoli na uzyskanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości. Mieszkańcy mogą również wysłać elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczeń wypisu czy wyrysu z planu miejscowego

Flagi i logotypy Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska oraz Warmii i Mazur