a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaProjekt systemowy GOPS Iława

Projekt systemowy GOPS Iława

Projekt systemowy GOPS Iława

Projekt systemowy GOPS Iława

„Aktywna integracja szansą na lepsze jutro”

Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Grupę docelową stanowi 58 osób bezrobotnych i nie pozostających w zatrudnieniu będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie integracji społecznej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy wiejskiej Iława.

Cele szczegółowe projektu to:

– ograniczenie zjawiska bezrobocia

– zwiększenie zdolności do zatrudnienia

– dostosowanie kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy

– wzrost zaangażowania w życie lokalnej społeczności

– wzrost socjalizacji

– wzrost zaradności życiowej

– ukierunkowanie beneficjentów na identyfikację własnych zainteresowań, predyspozycji i potrzeb zawodowych

– uzupełnienie zasobów kadrowych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

ul. Jarosława Dąbrowskiego 17 a

14- 200 Iława

 

ARCHIWUM PROJEKTU – ZOBACZ

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.