a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościPRZECIĘTO WSTĘGĘ NA PRZEBUDOWANEJ DRODZE NOWA WIEŚ – KAMIEŃ DUŻY

PRZECIĘTO WSTĘGĘ NA PRZEBUDOWANEJ DRODZE NOWA WIEŚ – KAMIEŃ DUŻY

PRZECIĘTO WSTĘGĘ NA PRZEBUDOWANEJ DRODZE NOWA WIEŚ – KAMIEŃ DUŻY

       Na tą inwestycję czekali mieszkańcy Nowej Wsi, Kamienia Dużego, ale także mieszkańcy gminy i miasta Iława. Przebudowa drogi była konieczna ze względu na jej zniszczenie spowodowane zalaniem. Zdarzenie to wystąpiło jesienią 2017 r., a stan ten utrzymywał się do późnej wiosny 2018 r. – wówczas droga ta uległa poważnemu zniszczeniu, co spowodowało ostatecznie jej wyłączenie z ruchu.

4 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, doradca Wojewody Mateusz Szkaradziński, Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz z Zastępcą Andrzejem Brachem, Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski, Kierownik GOPS Ewelina Tuchalska, radni i sołtysi gminy Iława, mieszkańcy sołectw Nowa Wieś i Wola Kamieńska.

Na początku uroczystości przybyłych gości powitał włodarz gminy Krzysztof Harmaciński. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest to inwestycja, nie tylko dla lokalnych mieszkańców, ale dla całej gminy i miasta Iławy. Później głos zabrali przybyli goście. Wicewojewoda Sadowski pogratulował wójtowi Harmacińskiemu sprawnie przeprowadzonej inwestycji i wzorowej współpracy między gminą Iława i Urzędem Wojewódzkim.

Później zostały wręczone podziękowania za pomoc przy realizacji zadania dla wojewody, wykonawcy inwestycji, autorowi projektu oraz sołtys Nowej Wsi Barbarze Ostrowskiej i sołtys Woli Kamieńskiej Beacie Grzechnik. Przebudowaną drogę poświęcił ks. Zenon Kołodyński. Na końcu uroczystości tradycyjnie wspólnie przecięto wstęgę.

W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną na odcinku Nowa Wieś – Kamień Duży o dł. 300 m. Zakres robót obejmował wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wymianą gruntu –  konieczna była znaczna zmiana wysokości istniejącej jezdni, podniesienie niwelety drogi ze względu na wysoki poziom wód powierzchniowych, które powodowały zalewanie drogi na tym odcinku. Ponadto wykonano przebudowę istniejącego chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów z betonu asfaltowego oraz przebudowę przepustu drogowego.

Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo-Usługowa Kambruk Wojciech Laskowski. Wartość zadania wynosiła 1 949 758,37 zł. Brutto i zostało ukończone w terminie tj. do dnia 15 listopada 2019 r. Zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w wysokości 1 559 806,00 zł., co stanowi 80% wartości kosztów zadania. Na realizację zadania przeznaczono z własnych środków kwotę 389 952,37 zł. tj. 20% wartości kosztów zadania.

Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.