a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościRACHUNKI BANKOWE GMINY IŁAWA

RACHUNKI BANKOWE GMINY IŁAWA

RACHUNKI BANKOWE GMINY IŁAWA

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu czynnej w godz. 8.00 – 14.00 lub na konto Urzędu Gminy.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące numery rachunków bankowych Gminy Iława:

 

RACHUNEK URZĘDU GMINY

56 8831 0002 2001 0100 0680 0002

 

 • Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Podatek od środków transportowych
 • Opłata od posiadania psów
 • Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
 • Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
 • Wpływy z różnych opłat
 • Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
 • Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 • Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

RACHUNEK GMINY IŁAWA

83 8831 0002 2001 0100 0680 0001

 

 • Dotacje
 • Subwencje
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych

 • wpłaty za udostępnienie danych

 

RACHUNEK SUM DEPOZYTOWYCH

88 8831 0002 2001 0100 0680 0008

 

 • Wadia
 • Zabezpieczenia

6206_4042_Rachunki_bankowe_Gminy_Ilawa_ (1)

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.