a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościRADNI GMINY ZDECYDOWALI. WÓJT Z JEDNOMYŚLNYM ABSOLUTORIUM ZA 2019 ROK

RADNI GMINY ZDECYDOWALI. WÓJT Z JEDNOMYŚLNYM ABSOLUTORIUM ZA 2019 ROK

RADNI GMINY ZDECYDOWALI. WÓJT Z JEDNOMYŚLNYM ABSOLUTORIUM ZA 2019 ROK

W piątek, 26 czerwca br. odbyła się XIX sesja rady gminy Iława. Rada Gminy Iława po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania i  absolutorium za 2019 rok.

Zanim doszło do głosowania Zastępca Wójta Andrzej Brach przedstawił Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iława na lata 2016-2030 za rok 2019. Przedstawiony został również raport o stanie gminy.

Ubiegły rok był bardzo udany jeśli chodzi o inwestycje. Najważniejsze z nich to: budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie, budowa ścieżki rowerowej Iława – Kamień Mały, budowa i przebudowa dróg w Wikielcu i Nowej Wsi, przebudowa drogi Nowa Wieś – Kamień Duży.

Wójt Harmaciński w swoim przemówieniu podziękował radzie gminy Iława za wzorową współpracę w roku ubiegłym. Podkreślił również rolę sołtysów, rad sołeckich, pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek podległych, dyrektorów szkół, strażaków OSP, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz działaczy sportowych.

Opracował: Robert Jankowski, UG Iława

 

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.