a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościRuszają zapisy do Klubu Seniora w Nowej Wsi

Ruszają zapisy do Klubu Seniora w Nowej Wsi

Ruszają zapisy do Klubu Seniora w Nowej Wsi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, iż od dnia dzisiejszego (06.02.2019 r.) trwa rekrutacja uczestników do placówki Klubu Senior + w Nowej Wsi. Klub został  utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020  realizowanego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków, dostępnych na stronie internetowej oraz w siedzibie tut. Ośrodka, wszystkie osoby nieaktywnie zawodowo w wieku 60 + z terenu Gminy Iława. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 17 A w Iławie, do pokoju nr. 4. Zajęcia w Klubie Senior + będą odbywały się przez co najmniej 2 dni w tygodniu, przez minimum 4 godziny. Złożenie wniosku kandydata na uczestnika  Klubu Senior + nie jest gwarancją uczestnictwa w zajęciach. Spośród wszystkich zgłoszeń przyjmowanych do dnia 28.02.2019 r. zostanie wyłonionych przez Komisję Rekrutacyjną 20 osób, które będą uczestnikami zajęć Klubu Senior +.

W ramach Klubu realizowane będą usługi, w szczególności w zakresie:

1) warsztatów rozwijających zainteresowania, w tym warsztatów artystycznych, teatralnych, kulinarnych, ruchowych, itp.,

2) zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz rehabilitacji,

3) warsztatów aktywności lokalnej,

4) spotkań/warsztatów promujących i rozwijających wolontariat osób starszych i na rzecz osób starszych,

5) spotkań tematycznych,

6) poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i prawnego,

7) imprez integracyjnych dla seniorów i społeczności lokalnej,

8) wyjazdów integracyjnych dla seniorów,

9) pracy socjalnej.

Wniosek kandydata klub seniora

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.