a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościTrwa rekrutacja do II edycji projektu „KURS NA AKTYWNOŚĆ”

Trwa rekrutacja do II edycji projektu „KURS NA AKTYWNOŚĆ”

Trwa rekrutacja do II edycji projektu „KURS NA AKTYWNOŚĆ”

Od  01 kwietnia 2019 rozpoczyna się rekrutacja osób do II edycji projektu „KURS NA AKTYWNOŚĆ”. Celem w/w projektu jest podniesienie aktywności, kompetencji społeczno-zawodowych oraz zatrudnienia wśród mieszkańców Gminy Iława zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy projektu są objęci kompleksowym wsparciem w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej Gminy Iława działającym  przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie. Działania ukierunkowane są  na reintegrację społeczno-zawodową. W ramach projektu dla uczestników zaplanowane zostały takie formy wsparcia jak: warsztaty aktywizacji zawodowej, rozwoju umiejętności społecznych, zajęcia z wizażu oraz spotkania
z psychologiem i trenerem pracy. Ponadto uczestnicy biorą udział
w wyjazdowych warsztatach ekonomii społecznej oraz kursach zawodowych dobranych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Uczestnicy otrzymują zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia w ramach projektu.

Od 01 czerwca 2019 rozpocznie się realizacja planowanych form wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, przy ul. Dąbrowskiego 17A tel. (089) 644 30 48 wew. 211 lub w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Gminy Iława w Ławicach, Ławice 8, tel. 609 386 544.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

Gmina Iława na realizację projektu na lata 2018-2020 pozyskała dofinansowanie w wysokości 341 370,00 zł, całkowita wartość projektu wynosi 406 170,00 zł.

 

Projekt jest realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytetu 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.