a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla InwestoraUroczyste otwarcie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach

Uroczyste otwarcie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach

Uroczyste otwarcie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach

1 września 2016 r., punktualnie o 13.00 rozpoczęło się uroczyste otwarcie nowego kompleksu szkolnego w Gromotach. Uroczystość była połączona z gminną inauguracją roku szkolnego 2016/2017. Rolę gospodarza pełnił Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który powitał przybyłych gości.

Gmina Iława od wielu lat prowadzi politykę poprawy bazy lokalowej w oświacie. Tylko w ostatnich kilku latach wybudowano kompleks szkolno- sportowy w Wikielcu, nadbudowano piętro na potrzeby Gimnazjum w Ząbrowie, rozbudowano szkołę podstawową w Rudzienicach i Gałdowie, wybudowano salę gimnastyczną oraz piętro w SSP w Rudzienicach, boiska wielofunkcyjne w Ząbrowie, w Rudzienicach i we Franciszkowie.
Kontynuacją tej polityki jest budowa w latach 2015-16 nowego kompleksu szkolnego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach. Całe zadanie rozpoczęto 26 sierpnia 2015 r. i co najważniejsze szkoła w Gromotach rozpoczęła swoje funkcjonowanie już 1 września 2016 r. W ramach inwestycji w szkole powstało11 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna wraz z zapleczem i ze ścianką wspinaczkową, biblioteka, stołówka i inne pomieszczenia użytkowe. Na posesji szkolnej znajdzie się również kompleks boisk sportowych. Dodatkowo stary budynek szkoły zostanie przystosowany do przyjęcia najmłodszych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Edukacja przedszkolna w tym obiekcie odbywać się będzie w specjalnie przystosowanych i świetnie wyposażonych pomieszczeniach dla dzieci 3 i 4- letnich oraz 5 i 6 –letnich. Całkowita wartość prac adaptacyjnych z placem zabaw wynosi ponad 623.753 zł. W procesie budowlanym zastosowano nowoczesne, proekologiczne technologie np. gazowe ogrzewanie szkoły będzie wspomagane pompą ciepła, zaś ciepłą wodę użytkową można będzie uzyskać dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych. Koszt budowy całego kompleksu szkolno-sportowego wyniósł 6.799.162 zł.
Ważne jest, że na powyższy cel z inicjatywy wójta, gmina pozyskała środki finansowe z budżetu państwa: w 2015 r. kwotę 1.500.000zł , zaś w 2016 r. kwotę 1.880.000zł (inwestycja była traktowana jako samorządowo- rządowa). Dodatkowo pozyskano kwotę 150.000 zł z rezerwy celowej subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Nowa szkoła docelowo może pomieścić 180 uczniów z obwodu szkolnego składającego się z następujących 17 miejscowości: Dąbrowa, Dół, Dziarny, Dziarnówko, Gromoty, Julin, Kałduny, Katarzynki, Kozianka, Ławice, Lowizowo, Mały Bór, Ostrów, Papiernia, Rodzone, Smolniki, Tchórzanka, a przedszkole 36 uczniów.

szk

Share With:
Tags
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.