a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościWójt z jednomyślnym absolutorium

Wójt z jednomyślnym absolutorium

Wójt z jednomyślnym absolutorium

W piątek, 25 maja odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Iława. Rada Gminy Iława po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława Rada Gminy Iława jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok. Sesja, ze względu na gminne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego miała uroczysty charakter. Z tej okazji zostały wręczone wyróżnienia.

Laur Gminy Iława otrzymali: Ryszard Buczkowski, sołtys sołectwa Dół, Dariusz Kopera, radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Andrzej Brach, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji w Urzędzie Gminy w Iławie.

Wójt Harmaciński w swoim przemówieniu podziękował Radzie Gminy Iława za współpracę w roku ubiegłym. Podkreślił również rolę sołtysów z radami sołeckimi, pracownikom i kierownikom jednostek podległych, dyrektorom szkół, strażakom OSP, przedstawicielom organizacji pozarządowych, kołom gospodyń wiejskich, działaczom sportowym.

 

 

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.