a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościWÓJT Z JEDNOMYŚLNYM ABSOLUTORIUM ZA 2020 ROK

WÓJT Z JEDNOMYŚLNYM ABSOLUTORIUM ZA 2020 ROK

WÓJT Z JEDNOMYŚLNYM ABSOLUTORIUM ZA 2020 ROK

W piątek, 27 maja br. odbyła się XXIX sesja rady gminy Iława. Sesja, ze względu na obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, miała uroczysty charakter. Z tej okazji zostały wręczone przez Wójta Gminy Iławy Krzysztofa Harmacińskiego wyróżnienia.

Laur Gminy Iława otrzymali: Marzena Bendelewska – nauczyciel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu, wieloletnia szefowa gminnego sztabu WOŚP, Halina Klonowska – wieloletni pracownik Urzędu Gminy, Barbara Ostrowska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iława i sołtys sołectwa Nowa Wieś oraz Zbigniew Urzędowski – Radny Gminy Iława.

Rada Gminy Iława po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania i  absolutorium za 2020 rok.

Zanim doszło do głosowania zaprezentowane zostało Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iława na lata 2016-2030 za rok 2020. Przedstawiony został również raport o stanie gminy.

Wójt Harmaciński w swoim przemówieniu podziękował radzie gminy Iława za wzorową współpracę w roku ubiegłym. Podkreślił również rolę sołtysów, rad sołeckich, pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek podległych, dyrektorów szkół, strażaków OSP, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz działaczy sportowych.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.