a
tel. 89 649 08 00, tel. 89 649 24 18, faks 89 649 48 82, e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl .
HomeDla mieszkańcaAktualnościWójt z jednomyślnym absolutorium

Wójt z jednomyślnym absolutorium

Wójt z jednomyślnym absolutorium

W Piątek, 24 maja odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Iława. Rada Gminy Iława po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława Rada Gminy Iława jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok. Sesja, ze względu na gminne obchody Dnia Samorządu Terytorialnego miała uroczysty charakter. Z tej okazji zostały wręczone wyróżnienia przez przybyłego na sesję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego.

Laur Gminy Iława otrzymali: Aleksandra Pesta – wieloletni pracownik Urzędu Gminy, Alicja Maciołek – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Franciszkowie oraz Paweł Gentzig – sołtys sołectwa Radomek.

Wójt Harmaciński w swoim przemówieniu podziękował Radzie Gminy Iława za współpracę w roku ubiegłym. Podkreślił również rolę sołtysów z radami sołeckimi, pracowników i kierowników jednostek podległych i wszystkich, którzy pracowali na rzecz gminy.

Share With:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.